Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Parków Krajobrazowych, Centrów Edukacji Ekologicznej, leśników wzięło udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym tegorocznej edycji ?Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur 2011?.

Akcja wzorem lat ubiegłych ma być wzbogacona o dodatkowe działania.Tegoroczna hasło brzmi "Czysty las, wokół nas".

Plany wobec tegorocznej edycji akcji zmobilizowały nas do poszerzenia zakresu działań – mówił podczas spotkania Tadeusz Ratyński, I z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie. – Nawiązując do tego, że 2011 rok został ogłoszony Światowym Rokiem Lasów chcielibyśmy zainteresować uczestników współpracą z nadleśnictwami, kołami łowieckimi oraz z parkami krajobrazowym naszego województwa. Wśród działań planuje się między innymi tworzenie nowych lub pielęgnację istniejących remiz śródpolnych, prowadzenie prelekcji i zajęć dotyczących bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

Tegoroczna akcja będzie już dziewiątą z kolei. Co roku poza setkami ton zebranych surowców wtórnych, tysiącami uczestników biorących udział w lokalnych sprzątaniach i wydarzeniach edukacyjnych, przyczynia się do poprawy stanu środowiska oraz zwiększa świadomość ekologiczną jego mieszkańców. Od samego początku, tj. od 2001 roku w akcji aktywnie uczestniczy średnio 30 tyś. mieszkańców Warmii i Mazur.

Podczas spotkania omawiano m.in. problemy z jakimi mogą spotkać organizatorzy i współorganizatorzy akcji. Jak się okazało ważnym elementem wspierającym „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” będzie udział samorządów. Bez ich udziału akcja będzie miała bez wątpienia mniejszy zakres. – Liczymy z ich strony na wsparcie i koordynację działań na terenie gminy, a jednocześnie prosimy o pomoc w znalezieniu terenów, na których prowadzone byłyby nowe nasadzenia lub pielęgnacja istniejących już remiz śródpolnych – tłumaczy prezes Ratyński. – Pamiętajmy, że stan środowiska naturalnego zależy od nas wszystkich, a edukacja ekologiczna wymaga stałego, wielokierunkowego i wielokrotnego działania, które możliwe jest tylko przy współpracy i zrozumieniu wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur.

Źródło: wfosigw.olsztyn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię