Najmłodsi oraz najstarsi Dolnoślązacy mogą wziąć w dwóch międzynarodowych, polsko-czesko-niemieckich konkursach zatytułowanych ?Wokół nas jest cudowna kraina. Wokół nas jest życie?. Dla dzieci został przygotowany konkurs plastyczny, a dla seniorów fotograficzny. Rysunki i zdjęcia można nadsyłać jeszcze do 26 sierpnia br.

Konkursy zostały ogłoszone przez Saksońskie Kuratorium ds. Obszarów Wiejskich oraz Związek Seniorów Saksonii z okazji 14. Dożynek Saksońskich, które w tym roku odbędą się od 16 do 18 września w miejscowości Wurzen (Niemcy). Po stronie polskiej organizację konkursów wspiera Stowarzyszenie „Pogranicze” z Lubania. Partnerem czeskim jest organizacja Venkovsky Prostor z Liberca. Organizatorzy zapraszają do pokazania piękna bliższej i dalszej okolicy, uroczystości i świąt, wyjątkowych momentów, cudów codziennego życia czy też innych niezwykłości. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody, które zostaną wręczone laureatom 17 września w Wurzen.

Szczegółowe informacje nt. warunków udziału są dostępne na stronie internetowej „Pogranicza”.

Warunki udziału w konkursie plastycznym „Wokół nas jest cudowna kraina. Wokół nas jest życie”:
•    Konkurs jest ogłaszany w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w Północnych Czechach.
•    W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 14 lat z Dolnego Śląska, Sak-sonii i północnej części Czech.
•    Forma i technika wykonania prac jest dowolna.
•    Na odwrocie prac należy umieścić informacje nt. autora (imię, nazwisko, adres, tele-fon kontaktowy, wiek) oraz tytułu pracy.
•    Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
•    Prace mogą zostać przedstawione przez organizatora konkursu na wystawie pokonkursowej.

Warunki udziału w konkursie fotograficznym „Wokół nas jest cudowna kraina. Wokół nas jest życie”:
•    Konkurs jest ogłaszany w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w Północnych Czechach.
•    W konkursie mogą uczestniczyć osoby powyżej 60. roku życia z Saksonii, Dolnego Śląska i północnej części Czech, z wyłączeniem zawodowych fotografów
•    Na konkurs można przesłać maksymalnie 2 zdjęcia (czarno-białe lub kolorowe; format minimalny: 13 cm x18 cm; maksymalny: 20 cm x 30 cm).
•    Prawa autorskie zachowuje uczestnik konkursu.
•    Na odwrocie zdjęcia należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon kontaktowy do autora oraz tytuł pracy.
•    Należy nadsyłać wyłączne odbitki zdjęć.
•    Przesłane odbitki zdjęć przechodzą na własność organizatora.
•    Zdjęcia mogą zostać przedstawione przez organizatora konkursu na wystawie pokon-kursowej.

Prace konkursowe można nadsyłać do 26 sierpnia 2011 r. na adres:
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
z dopiskiem na kopercie:
„Międzynarodowy konkurs fotograficzny” lub „Międzynarodowy konkurs plastyczny”

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię