Poznaj szczegóły projektu o tajemniczo brzmiącej nazwie LIFE.

Nazwa ścieżki Wokół Opalenia (Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, tel. (022) 722 60 01, [email protected])
Długość ścieżki 4 km
Czas przebycia 1,5 h
Trasa (miasta) Opaleń
Opis (krótki)

Ścieżka prowadzi przez zróżnicowane środowisko przyrodnicze wokół Polany Opaleń. Odnaleźć tu można bory sosnowe, podmokłe lasu olchowe, łąki oraz wydmy.

Szlak wyposażony jest w tablice znajdujące się przy każdym z 19 punktów dydaktycznych, gdzie możemy znaleźć informacje o funkcjonowaniu ekosystemów oraz historią terenu. Dodatkową atrakcją ścieżki są tablice oznaczone literą L, dzięki którym dowiemy się o wdrażanym przez park projekcie LIFE.

Punkty dydaktyczne

 1. AK Grupa Kampinos
 2. Ekosystem lasu
 3. Dęby
 4. Lasy olchowe
 5. Jeziorko Opaleń
  1. L1. „Motylowe łąki”
  2. L2. Motyle łąkowe
  3. L3. Trawy łąkowe
  4. L4. Modraszki
  5. L5. Zbiorowiska roślinne – łąki
  6. L6. Ssaki łąk
 6. Grunty porolne
 7. Wydma
 8. Uroczysko „Michałówka”
 9. Sosny
 10. Mrowiska
 11. Murawy napiaskowe
 12. Gatunki obce

 Źródło: Przewodnik po ścieżce dydaktycznej "Wokół Opalenia", www.kampinoski-pn.gov.pl

Projekt LIFE ma na celu czynną ochronę ekosystemów łąkowych zamieszkałych przez rzadkie gatunki motyli. / Fot. Bruce Brouwer, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię