Wytyczone trasy rowerowe oraz zmodernizowana ścieżka dydaktyczna „Wyskok” cieszy się zainteresowaniem społeczeństwa, które na pewno wzrośnie w sezonie wiosennym i letnim jak również wzbogaci ofertę turystyczną okolicznych terenów.

Nazwa ścieżki
Wyskok (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
10-959 Olsztyn
ul. Kościuszki 46/48
tel.: (0 89) 527 21 70, fax.: (0 89) 521 02 10
 e-mail: [email protected] )
Długość ścieżki
Łączna długość tras rowerowych wynosi 53 km.
Czas przebycia
 
Trasa (miasta)

Teren Nadleśnictwa Srokowo,  obszar przy Rezerwacie przyrody Jezioro Siedmiu Wysp.(jez. Oświn)

Opis (krótki)
Wszystkie trasy rowerowe i ścieżka dydaktyczna rozpoczynają się i kończą na parkingu leśnym Oparczyska, na którym są postawione wiaty, ławki, jest miejsce na ognisko, są urządzenia do przeprowadzenia gier sportowych.
 
Parking wyposażony został w 2 nowe urządzenia sportowe tzw. szczudła oraz mostek, tablicę informacyjną z przebiegiem nowo wyznaczonych w przedsięwzięciu tras oraz stojak na rowery.  Parking został również odremontowany, poprawiono w niektórych miejscach ogrodzenie oraz ławki.
 
Środki finansowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pozwoliły na zakup platformy widokowej, 2 wiat ze stołami i ławkami, 2 stojaków na rowery, 2 urządzeń sportowych, 8 tablic informacyjno-dydaktycznych oraz 60 tabliczek informacyjno-kierunkowych.
 
Szczudła i mostek to mały tor przeszkód do pokonania. Ten mały tor przeszkód służyć będzie do przeprowadzenia małych zawodów sportowych na czas oraz usprawnią zdolność ruchową uczestników ścieżki dydaktycznej Wyskok i tras rowerowych. Będą stanowić doskonałą rozgrzewkę przed pieszymi i rowerowymi wyprawami.
 
Okoliczni użytkownicy ścieżki dydaktycznej znają istniejącą trasę, jej modernizacja przyniesie nowe korzyści dydaktyczne, a także poszerzy możliwość poznania nowych terenów leśnych oraz zagadnień związanych z przyrodą i kulturą.
 
Ścieżka dydaktyczna została wyposażona w tablice o tematyce:
– Wały graniczne,
– Leki z leśnej apteki ,
– Fazy życia lasu,
– Życiodajny proces – fotosynteza,
– Odnowienie lasu .
 
Wzdłuż najdłuższej trasy rowerowej są przygotowane 2 miejsca przystankowe: nad jeziorem  śródleśnym Chochlik oraz nad jeziorem Oświn; stanowią one doskonały element odpoczynku po trudach wędrówki pieszej bądź rowerowej.
 
Przy punkcie widokowym nad  jeziorem Oświn ustawiona została tablica „Jezioro Oświn”, opisująca bogactwo faunistyczne jeziora, a także różne formy ochrony przyrody jakim jest ono objęte. Punkt widokowy zaopatrzony jest w platformę widokową, wiatę oraz stojak na rowery.
 
 Miejsce to jest pięknie zlokalizowane,      przy naszej leśniczówce, na dużym utwardzonym placu.
 
Trasy rowerowe przebiegają przez ciekawą okolicę, usianą historycznymi obiektami (dwory w Brzeźnicy,   Kałkach, pałacyk w Jegławkach, cmentarz rodowy) oraz cennymi fragmentami rodzimej przyrody ( rezerwaty przyrody: Bajory, Kałeckie Błota, pomniki przyrody). Każda trasa rowerowa oznakowana jest kolorowymi tabliczkami kierunkowymi, na niektórych z nich znajdują się informacje o pozostałej długości jazdy w kilometrach i godzinach.

Źródło: mentor-polska.pl

Ścieżka poszerzy możliwość poznania nowych terenów leśnych oraz zagadnień związanych z przyrodą i kulturą.

Trasy zachęcić społeczeństwo do spędzania w sposób aktywny wolnego czasu na łonie przyrody. / Fot. mentor-polska.pl

Modernizacja ścieżki dydaktycznej ?Wyskok? i budowa tras rowerowych powstała z myślą o poszerzeniu świadomości przyrodniczej, historycznej i kulturowej społeczeństwa. / Fot. mentor-polska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię