Uczniowie i nauczyciele mogą wziąć udział w projekcie Ekotrasy w ramach programu Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny. Ochotnicy wyruszają w teren, szukając cennych przyrodniczo miejsc, pomników przyrody, przykładów działań podejmowanych na rzecz ochrony naturalnego piękna waszych okolic.

Bohaterami projektu są młodzi ludzie, którzy – wspierani przez dorosłych – angażują się w ochronę zasobów przyrodniczych swojej miejscowości i dowiadują się, jak skutecznie i odpowiedzialnie działać na rzecz ochrony środowiska, m.in. wytyczając autorskie ścieżki eko-turystyczne.

Należy opisać te miejsca i opracować ekotrasę. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lutego br. Zespół projektowy może stworzyć grupa od 5 do12 uczniów wraz z nauczycielem. Zespoły projektowe biorą udział w regionalnych szkoleniach, przygotowujących do stworzenia ekotrasy. Szkolenia są przewidziane dla 4 reprezentantów zespołu (3 uczniów + 1 nauczyciel lub opiekun). Udział w szkoleniu jest konieczny, aby zrealizować projekt.

Zespoły projektowe opracowują ekotrasy. Gotowe opracowania tras wraz z dokumentacją uczniowie umieszczają na internetowej mapie Polski. Instrukcje pomocne w pracy z mapą będą dostępne na stronie internetowej projektu.
 
Źródło: www.ceo.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię