Wzorem ubiegłych lat, Wydział Ochrony Środowiska organizuje akcję ?Zaprośmy ptaki do Lublina?. W bieżącym roku zakup 200 budek dla sikor i małych ptaków oraz 40 budek lęgowych dla jerzyków został dofinansowany ze środków WFOŚiGW.

Do akcji przystąpiły lubelskie spółdzielnie mieszkaniowe: PSM „Kolejarz”, SM „Czechów” i SM „Czuby”, Rada Dzielnicy Tatary, Rodzinny Ogród Działkowy „Łącznościowiec”, Metropolitalne Seminarium Duchowne, Szkoła Podstawowa nr 18, Przedszkole nr 18, Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Muzeum Wsi Lubelskiej, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin oraz osoby prywatne.

200 budek lęgowych typu A zostanie rozwieszonych na terenie osiedli: Pogodna, Kalinowszczyzna, Tatary, Przyjaźni, Wieniawskiego, Błonie, Łęgi, a także w ogrodzie lubelskiego Seminarium, na terenie skansenu oraz w innych punktach miasta. Trzydzieści budek dla ptaków otrzymała do dyspozycji Młodzieżowa Rada Miasta Lublin.

Dla mieszkańców Lublina, którzy myślą o powieszeniu budki lęgowej, a nie zdążyli zamówić jej we wcześniejszym terminie, Wydział Ochrony Środowiska przekaże 15 budek lęgowych dla sikor. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 466 26 41. O przyznaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Budki lęgowe przeznaczone są przede wszystkim dla sikor, które są jednymi z nielicznych naturalnych wojowników w walce ze szkodnikiem kasztanowców – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Typ A to budka idealna dla sikory bogatki (Parus major), sikory modrej (Parus caeruleus), sikory sosnówki (Parus ater), sikory ubogiej, szarytki (Parus palustris), sikory czarnogłówki (Parus montanus), a także dla dzięcioła małego, dzięciołka (Dendrocopos minor), kowalika (Sitta europaea), krętogłowa (Jynx torquilla), muchołówki białoszyjej (Ficedua albicollis), muchołówki małej (Ficedula parva), muchołówki żałobnej (Ficedula hypoleuca),
muchołówki szarej (Muscicapa striata), pełzacza leśnego (Certhia familiaris), pełzacza ogrodowego (Certhia brachydactyla), wróbla mazurka (Passer montanus), a nawet wróbla domowego (Passer domesticus).

Pamiętajmy, że budki lęgowe dla sikor mogą zostać zawieszone w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od budynku, balkonu lub tarasu i nie bliżej niż 20 metrów od innej budki lęgowej, na wysokości co najmniej 4 metrów. Budkę należy przymocować do drzewa za pomocą miedzianych gwoździ.

Budki lęgowe dla jerzyków powinny zostać zawieszone na ścianach budynków (za zgodą właścicieli budynków) na wysokości nie mniejszej niż 6 m lub przy stropodachu w taki sposób, aby zapewniony był swobodny dolot do budki – brak zadrzewień bądź innych przesłon. Jerzyki lubią swoje towarzystwo, więc budki dla nich mogą znajdować się w niewielkiej odległości od siebie. Budki dla jerzyków należy wieszać pod koniec kwietnia, aby nie zostały zasiedlone przez inne ptaki.

Uwaga: Wybierając lokalizację dla budek, należy unikać wystawy południowej, aby zabezpieczyć budki przed zbyt silnym nagrzewaniem.

 

Sikora czarnogłowa (Parus montanus).

Budka lęgowa w parku Saskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię