Polska Grupa Recyklingu PROEKO realizuje kolejną edycję akcji ekologicznej ?Zbieramy Baterie?. Działania skierowane są do przedsiębiorców wprowadzających baterie i akumulatory na rynek, samorządów lokalnych oraz do szkół i przedszkoli.

Akcja polega na zbieraniu zużytych ogniw, które trafią do recyklingu. Projekt przyczynia się do uniknięcia kar wynikających z ustawy o gospodarowaniu odpadami, a także kreuje proekologiczne zachowania. Z roku na rok, inicjatywa cieszy się coraz większą popularnością.

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami [Dz.U.2001.63.639], producenci i importerzy baterii i akumulatorów, zobowiązani są do utworzenia systemu zbiorki tych odpadów. Powinni oni uzyskać określony poziom odzysku i recyklingu tego typu odpadów. Jeżeli określona w ustawie wartość nie zostanie uzyskana, wprowadzający przedmiotowe wyroby na rynek zobowiązani są do wniesienia na konto właściwego marszałka opłaty produktowej.
 
Chcąc uniknąć kar nałożonych przez ustawę, Polska Grupa Recyklingu PROEKO oferuje poprzez swoją akcję pomoc firmom w zbiórce obowiązkowej liczby baterii i akumulatorów. Jako recykler z najbogatszym doświadczeniem w Polsce w tej dziedzinie, gwarantujemy poddanie baterii recyklingowi lub odzyskowi, a przedsiębiorcy uzyskują od nas odpowiedni dokument potwierdzający nasze działania, jak i pomoc przy rozliczeniu rocznym do Marszałka. Dodatkowo za każdą partię odebranych baterii, płacimy firmom według określonej stawki – mówi Marek Osik, wiceprezes PGR PROEKO.
 
PGR PROEKO, chcąc uczyć zachowań proekologicznych od najmłodszych lat, prowadzi zbiórkę baterii również w szkołach i przedszkolach na terenie województwa mazowieckiego. Każda placówka oświatowa chcąca dołączyć do akcji powinna jedynie zadzwonić do firmy i poinformować o chęci uczestnictwa w programie oraz wypełnić stosowny formularz. Następnie recykler wypożycza bezpłatnie specjalny pojemnik na odpady i będzie go regularnie opróżniał. W zamian za zebrane baterie, placówki oświatowe będą otrzymywały punkty, które będą mogły wymienić na atrakcyjne nagrody.
 
– Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów baterii. Zawierają one metale ciężkie oraz substancje takie jak lit i mangan. Ogniwa mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza. Uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowiek i natury. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go ze środowiska – dodaje Marek Osik.
 
Obecna edycja akcji potrwa do końca czerwca 2013 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię