?Kotki ? małymi ekologami? ? cykl zajęć o tematyce ekologicznej zorganizowanych w dniach 5 ? 9. XI. 2012 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
w grupie dzieci 4 ? 5 letnich przez nauczycielkę Agnieszkę Baśko.

Temat globalny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY.
 
Cele główne:
– kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zagrażające środowisku ze strony człowieka,
poznanie możliwości walki z zanieczyszczeniami środowiska,
wyrabianie postawy proekologicznej, poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.
Oczekiwane efekty:
Dzieci:
pogłębią i usystematyzują wiedzę dotyczącą ochrony środowiska,
rozwiążą zagadki o treści ekologicznej,
wykonają doświadczenia i wyciągną z nich wnioski
wykorzystają do zabawy odpady,
słuchają tekstów literackich i wypowiadają się na ich temat,
wzbogacają słownictwo wiążące się z tematyką ekologiczną,
 rozumieją znaczenie lasu w życiu ludzi i zwierząt,
dostrzegają konieczność segregacji odpadów,
rozumieją pojęcie „segregacja”, ” recykling” ? poznają płynące z nich korzyści
potrafią współpracować w zespole,
wiedzą, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie oraz jak chronić przyrodę.
Metody:
Czynna – zadań stawianych dziecku do wykonania, problemowa, twórcza – burza mózgów, słowna ? objaśnienia, instrukcje, opowiadania, pedagogika zabawy.
 
Formy:
Zbiorowa, w małych zespołach, indywidualna.
Rodzaje aktywności: plastyczno – konstrukcyjna, werbalna, ruchowa, muzyczna, przyrodnicza ? społeczna.
Dzień 1
Temat: ?Kochamy naszą planetę Ziemię?.
 
?        ?Dlaczego należy chronić przyrodę?? ? swobodne wypowiedzi dzieci poparte oglądaniem i omawianiem ilustracji przedstawiających piękną przyrodę oraz zanieczyszczoną, określanie, w której lepiej się żyje.
?        ?Leśne duszki? ? osłuchanie z piosenką i jej ilustrowanie ruchem.
?        ?Jak zostać Małym Ekologiem?? ? wysłuchanie wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabika pt. ?Co to jest ekologia??, wyjaśnienie pojęcia ekologia, poznawanie sposobów dbania o środowisko przez dorosłych i dzieci.
?        Spacer w okolicach przedszkola ? obserwacja przyrody wokół nas oraz zwrócenie uwagi na jej zanieczyszczenia.
Dzień 2
Temat: ?Szkodliwe zanieczyszczenia powietrza?.
 
?        ?Co to jest powietrze?? ? zabawy badawcze sprzyjające poznawaniu właściwości powietrza podczas doświadczeń z wykorzystaniem balonów, baniek mydlanych, słomek, kartek papieru oraz piórek.
?        ?Wyprawa do lasu? ? zestaw zabaw przeprowadzony metodą opowieści ruchowej.
?        ?Gdy brak świeżego powietrza?? ? spacer w okolicy przedszkola, wyszukiwanie różnego rodzaju dymów i zanieczyszczeń powietrza. Po powrocie: rozmowa na temat obserwacji poczynionych przez dzieci oraz wysłuchanie opowiadania H. Okońskiej
pt. ?Jak wiosna ratowała przyjaciół? ilustrowanego sylwetkami zwierząt.
?        ?Co nam szkodzi?? ? kolorowanie pastelami suchymi i olejnymi obrazków przedstawiających zanieczyszczenia powietrza przez dymy z kominów, ze spalin samochodowych oraz z papierosów, zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór kolorów
i estetykę pracy (kolory ciepłe, wesołe w części pracy gdzie nie ma dymów, a kolory zimne, smutne tam, gdzie są dymy).
Dzień 3
Temat: ?Kotki to są mądre dzieci, bo wiedzą dlaczego warto segregować śmieci?.
 
?        ?Porządki w kącikach zabaw? ? kształtowanie nawyku utrzymywania porządku
w najbliższym otoczeniu, porządkowanie zabawek w kącikach: segregowanie klocków, układanie pudełek z grami i puzzlami, czesanie lalek, zwrócenie uwagi na ład i porządek w miejscu pracy.
?        ?Leśne duszki? ? zabawa ruchowo ? naśladowcza przy piosence.
?        ?Małe sprzątanie wielkiego świata? ? rozmowa z dziećmi na temat rodzajów śmieci oraz sposobów ich segregacji. Uwrażliwienie na niewłaściwe zachowanie dzieci na podstawie wiersza I. Sikiryckiego pt. ?Sznurek Jurka?.
?        ?Co powinno się robić z odpadami?? ? zabawa dydaktyczna polegająca na zbieraniu
i segregowaniu zgromadzonych śmieci oraz obrazków je przedstawiających do odpowiednich pojemników, doskonalenie umiejętności rozróżniania kolorów
i nazywania materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań: szkło, plastik, papier, metal.
?        Wyjaśnienie znaczenia procesu recyklingu oraz omawianie i oglądanie nowych rzeczy powstałych z przetworzonych materiałów.
?        Zabawy ruchowe z gazetami połączone z ćwiczeniami oddechowymi.
Dzień 4
Temat: ?Woda, woda czysta woda ? bez niej nie ma życia?.
 
?        ?Odgłosy wody? ? zagadki słuchowe, rozpoznawanie i nazywanie dźwięków wytwarzanych przez wodę oraz czynności wykonywane z jej użyciem, wskazywanie odpowiedzi na ilustracjach.
?        ?Nad rzeką i nad jeziorem? ? zabawa orientacyjno ? porządkowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zwrócenie uwagi na warunki bezpiecznej kąpieli w wodzie.
?        ?Zmartwienie wody? ? wysłuchanie piosenki o wodzie i rozmowa z dziećmi na temat tego, do czego potrzebna jest nam woda, omówienie ilustracji dotyczących tego,
w jaki sposób należy oszczędzać wodę, a także dbać o to, aby nie była zanieczyszczona.
?        ?Skąd mamy wodę?? ? przybliżenie dzieciom drogi wody do naszych domów oraz poznanie sposobów docierania wody do naszych kranów.
?        ?Wolno ? nie wolno? ? zabawa ruchowa połączona z odróżnianiem zdań prawdziwych od fałszywych, utrwalenie wiadomości dotyczących dbania o czystość wód.
?        ?Zabawy z wodą? ? sprawdzanie za pomocą doświadczeń właściwości wody (jaka ona jest, co się w niej rozpuszcza, a co nie, co w niej tonie, a co pływa, w jaki sposób można ją zabarwiać oraz czy może mieć jakiś smak, zapach czy kształt).
Dzień 5
Temat: ?Tworzymy Kodeks Małego Ekologa?.
 
?        ?Piękno naszej przyrody? ? oglądanie książek i albumów przedstawiających roślinność i zwierzęta żyjące w Polsce, wyjaśnienie dzieciom, co oznacza sformułowanie ?pod ochroną?.
?        ?Smutna i wesoła planeta? ? zabawa dramowa przy muzyce.
?        ?Co należy robić, aby nasza planeta była czysta i zdrowa?? ? przypomnienie nazwy naszej planety, wysłuchanie ?Listu od Planety Ziemia? ukazującego przykłady negatywnych zachowań człowieka w otaczającym go środowisku.
?        Wspólne wykonanie KODEKSU MAŁEGO EKOLOGA ? wybieranie listkowych haseł ekologicznych spośród wielu i przyklejanie ich na szablonie drzewa wyciętego
z kolorowego kartonu, ekspozycja kodeksu na korytarzu przed klasą. Ułożenie przyrzeczenia o tym, że dzieci będą oszczędzać wodę, chronić przyrodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, drzewa szanować, Ziemię ratować, nigdy nie śmiecić, dobrych zachowań uczyć wszystkie dzieci.
Ponadto w ramach zajęć ?Jestem zdrowy, bo zdrowo jem? odbyła się w dniu
15. XI. 2012 roku wycieczka do sklepu ze zdrową, ekologiczną żywnością,
gdzie dzieci wysłuchały ciekawostek dotyczących warunków, jakie muszą być spełnione, aby żywność była ekologiczna, oglądały produkty ekologiczne w sklepie ze zwróceniem uwagi na znaczki świadczące o ekologicznych uprawach roślin wykorzystywanych do produkcji żywności oraz wzięły udział w ekologicznym poczęstunku.

Fot. DepositPhotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię