Zadaniem centrum jest zainteresować społeczeństwo rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie Grudziądza. / Fot. Fakty Grudziądz

Celem Centrum jest propagowanie ekologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, kształtowanie wiedzy ekologicznej, nauka właściwych zachowań zmierzających do poprawy jakości przyrody.

Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Nad Torem 1
86-300 Grudziądz
tel. 056/ 46-56-200
e-mail: [email protected]

 
Urząd Miejski w Grudziądzu
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 056/ 45-10-260, 691 745 671
e-mail: [email protected]

Centrum Edukacji Ekologicznej jest prowadzone przez zespół osób Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej należy:

 •     prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 •     zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego naszego miasta i okolic;
 •     organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;
 •     wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego;
 •     zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie Grudziądza;
 •     umożliwienie każdemu zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla ochrony środowiska;
 •     rozwinięcie współpracy ze środowiskiem naukowym;
 •     przekazanie społeczeństwu informacji o podstawowych zasadach ochrony przyrody, obszarach Natura 2000, ustawowych ograniczeniach samowolnych wycinek drzewostanu oraz drzew i krzewów;
 •     organizacja imprez ekologicznych;
 •     wspieranie działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony środowiska;
 •     organizacja seminariów dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, wód i ziemi;
 •     popularyzacja wartości odnawialnych źródeł energii;
 •     prowadzenie warsztatów i dendrologicznych zajęć terenowych;
 •     współpraca z towarzyszeniami i organizacjami ekologicznymi.

Centrum dysponuje salą dydaktyczną dla grup 30 osobowych wyposażoną w sprzęt audiowizualny, mikroskopy szkolno-badawcze, kamerę mikroskopową, zestawy preparatów mikroskopowych, foliogramy ?ekosystemu lasu i jego zagrożenia?, kompasy kartograficzne, lornetki itp.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń. Grypy przybywają na zajęcia własnym transportem z opiekunem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w planie działania. Na wybrany temat zajęć należy zgłosić się z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Wakacyjne warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej

Przez cały Lipiec i Sierpień w Centrum Edukacji Ekologicznej, znajdującym się przy ul. Nad Torem 1 odbywać się będą Wakacyjne warsztaty ekologiczne. Wszystko pod hasłem ?Las ? Poznajemy! Szanujemy!?. Podczas jednego turnusu odbędzie się 13 spotkań zaplanowanych w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 9.00 do 13.00.

Program odbywanych zajęć obejmuje:

– ekologiczne pogadanki,
– zajęcia plastyczne,
– wyjścia do lasu,
– zabawy na świeżym powietrzu.

Inicjatywa zakończy się wspólnym ogniskiem i konkursami z nagrodami. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w zakładce „Środowisko”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię