Fot. CEE Wągrowiec

Fot. CEE Wągrowiec

Fot. CEE Wągrowiec

Fot. CEE Wągrowiec

Fot. CEE Wągrowiec

Fot. CEE Wągrowiec

Fot. CEE Wągrowiec

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu powstało w 2003 roku. Jego zasadniczym celem jest powszechna edukacja ekologiczna. Skierowano ją głównie do dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Wągrowieckiego. Dodatkowo, Ośrodek szkoli nauczycieli i popularyzuje tematykę środowiskową wśród dorosłych. Stanowi także punkt konsultacyjny z bazą materiałów edukacyjnych.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu
ul. Średnia 18 
62-100 Wągrowiec 
tel. 0048 (67) 26 89 182 
e-mail: [email protected] 
www.cee.wagrowiec.eu

 

Wśród zadań statutowych Centrum wyróżnia się:

 1.  realizację własnych zadań i projektów;
 2. popularyzację krajowych i zagranicznych programów z dziedziny edukacji ekologicznej;
 3. popularyzację akcji na rzecz środowiska.

Oferta edukacyjna ma na celu aktywizowanie ludzi do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i harmonizowania życia człowieka. Istotne jest, by kształtowała indywidualne postawy mieszkańców miasta wobec piękna przyrody, które znajduje się wokół nich.
W ramach elementów edukacji nieformalnej, oferta kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, instytucji profesjonalnie zajmujących się ochroną środowiska i szerokich kręgów społeczeństwa.

Centrum udostępnia bazę dydaktyczną i zaplecze techniczne:

 • salę wykładową;
 • ekran;
 • projektor multimedialny;
 • nagłośnienie;
 • stanowisk komputerowych z dostępem do internetu;

Zajęcia mogą być prowadzone według własnych, bądź publikowanych scenariuszy. W ofercie różna tematyka, skierowana do konkretnych odbiorców, z przewidywanym czasem trwania np. „Natura 2000” – film i pogadanka (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).

 Baza materiałów edukacyjnych obejmuje:

 1.  bibliotekę ekologiczną;
 2. czasopisma;
 3. programy/raporty;
 4. filmy video o tematyce szeroko pojętej ekologii.

Dodatkowo, strona internetowa Centrum Edukacji Ekologicznej promuje Wągrowiec jako miasto przyjazne środowisku. Świadczą o tym liczne nagrody, m.in. Lider Polskiej Ekologii, czy Najwyższa Jakość w Środowisku.

Źródło: www.cee.wagrowiec.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię