W najbliższym otoczeniu Izby znajdują się urządzenia łowieckie ? paśnik oraz posyp dla bażantów.

W najbliższym otoczeniu izby edukacyjnej rozstawione są tablice dydaktyczne, nie stanowią jednak klasycznej ścieżki dydaktycznej uwagi na ograniczoną przestrzeń.

Przygotowana jest także ekspozycja w postaci przekrojów poprzecznych drzew głównych gatunków lasotwórczych.

Izba edukacji jest bogato wyposażona w eksponaty zwierząt, roślin i innych materiałów traktujących o pracy leśnika.

Izba jest bogato wyposażona w eksponaty zwierząt, roślin i innych materiałów traktujących o pracy leśnika. Dla gości przygotowana jest ekspozycja ze zwierzętami leśnymi, zarówno ssakami jak i ptakami, które dzięki systemowi dźwiękowo-oświetleniowemu podczas omawiania są odpowiednio oświetlone, a także odtwarzany jest głos danego zwierzęcia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Siewierz
Ul. Łysa Góra 6
42-470 Siewierz
Tel. (32) 67-42-957 do 8
Fax. (02) 67-41-160
[email protected].
http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/siewierz

Izba Edukacji Leśnej mieści się w budynku Nadleśnictwa Siewierz funkcjonującego w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Powstała w 2002 roku i przystosowana jest do prowadzenia zajęć dla grup maksymalnie 25-osobowych. Obok siedziby nadleśnictwa jest też leśna klasa – wiata edukacyjna, w której może przebywać 50-60 osób.

Izba jest bogato wyposażona w eksponaty zwierząt, roślin i innych materiałów traktujących o pracy leśnika. Dla gości przygotowana jest ekspozycja ze zwierzętami leśnymi, zarówno ssakami jak i ptakami, które dzięki systemowi dźwiękowo-oświetleniowemu podczas omawiania są odpowiednio oświetlone, a także odtwarzany jest głos danego zwierzęcia. Ponieważ grupy uczniów odwiedzające ten obiekt najczęściej są liczniejsze niż 25 osób, do zajęć dydaktycznych wykorzystywana jest też świetlica nadleśnictwa. Zajęcia prowadzone są wówczas w dwóch grupach przez dwie osoby, po czym następuje wymiana grup. W świetlicy prowadzone są zajęcia w oparciu o multimedia, w tym prezentacje i filmy odtwarzane z komputera poprzez rzutnik na ekran.

W izbie edukacyjnej umieszczone są gabloty tematyczne. Są to: 

  • Rezerwat Góra Chełm w Hutkach Kankach, 
  • Rezerwat Cisy w Hucie Starej, 
  • Sosna pospolita, 
  • Brzoza brodawkowata,
  • Runo Leśne gatunki różnicujące typów siedliskowych lasu, 
  • Grzyby sprawcy chorób drzew, 
  • Owady pożyteczne i szkodliwe, 
  • Gatunki lasotwórcze i domieszkowe Polski, 
  • Profile glebowe, 
  • Motyle dzienne i nocne Polski

Przygotowana jest także ekspozycja w postaci przekrojów poprzecznych drzew głównych gatunków lasotwórczych. Ponadto w izbie znajduje się odtwarzacz CD – miniwieża i rzutnik do foliogramów oraz w razie potrzeb instalowany jest przenośny projektor multimedialny. Pomoce dydaktyczne pozostające na wyposażeniu świetlicy to: laptop (do dyspozycji), projektor multimedialny, odtwarzacz CD (miniwieża), kamera mikroskopowa z możliwością projekcji obrazu na dużym ekranie, lupa binokularna połączona z kamerą. Do dyspozycji prowadzącego zajęcia z dziećmi i młodzieżą są płyty CD, foliogramy i płyty DVD •z nagraniami filmów i materiałów o tematyce przyrodniczo-leśnej. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są także zielniki, zarówno roślin zielnych jak i drzew oraz tablice dydaktyczne z następującymi tematami: Zegar kwiatowy, Owocowa strategia, Poradnik grzybiarza, Życie leśnych mrówek, Pracowite przedwiośnie – co słychać u leśnika, Obieg organiczny w przyrodzie, śladami zwierząt leśnych, Las nie hoduje się sam, jaka będzie pogoda, Nasiona i owoce, Warstwowa budowa lasu, Dlaczego las jest taki ważny, Sprzymierzeńcy lasu, Formy ochrony przyrody, Wiewiórka pospolita, W jaki sposób odżywiają się rośliny zielne, Gniazda ptaków oraz 10 tablic z cyklu "Praca leśnika".

W edukacji poruszana jest głównie metoda pogadanki, pokazu multimedialnego, ale również konkursów i warsztatów.

Przy budynku nadleśnictwa udostępniony został mini park i mini las z kolekcją kilkudziesięciu gatunków drzew i krzewów. W najbliższym otoczeniu izby edukacyjnej rozstawione są tablice dydaktyczne, nie stanowią jednak klasycznej ścieżki dydaktycznej uwagi na ograniczoną przestrzeń. Znajdują się tam także urządzenia łowieckie – paśnik oraz posyp dla bażantów. W parku uczymy się m. in. rozpoznawać rodzime gatunki drze. 

Ponadto, z myślą o uczestnikach leśnej edukacji zbudowana została również zielona klasa. Jest to bardzo estetycznie wykonana wiata, w której uczestnicy zajęć dydaktycznych mogą się ukryć w razie deszczu. W wiacie znajduje się sześć dużych stołów i ławy, łącznie dla około 50-60 osób. Przy wiacie urządzono palenisko, z którego mogą korzystać odwiedzający izbę edukacyjną.

źródło: http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/siewierz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię