W Muzeum istnieje sala dydaktyczna z systemem audiowizualnym do prowadzenia zajęć kameralnych.

Muzeum prezentuje przyrodę najważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego. Ekspozycję muzealną początkowo podzielono na cztery działy: plaża, wydmy, jeziora oraz lasy. Z czasem powstały kolejne: ochrona przyrody i arechologia.

Muzeum Przyrodnicze
ul. Mostnika 1
76-214 Smołdzino
tel. 0 59 8489131
http://slowinskipn.pl/pl/muzeum-przyrodnicze/mp-w-smoldzinie.html


Muzeum było wielokrotnie modernizowane. Najważniejsze inwestycje w ostatnim okresie to instalacja nowoczesnych systemów do prezentacji fotogramów, a także przestronna diorama przedstawiająca siedlisko boru sosnowego wraz z typowymi dla niego gatunkami zwierząt. W Muzeum istnieje sala dydaktyczna z systemem audiowizualnym do prowadzenia zajęć kameralnych, prelekcji multimedialnych i projekcji filmów przyrodniczych.

Obiekt częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.


Informacje praktyczne

Udostępnienie:

 • Od 1 maja do 30 września codziennie w godz. 9.00 – 17.00
 • Od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • Opłata za wstęp: 4,00 zł; 2,00 (cennik)

W Muzeum prowadzone są zajęcia edukacyjne

lekcje i prelekcje:

Smołdzino (lekcja muzealna 45 min.)(MP w Smołdzinie) : 

Omawiane zagadnienia:

 • Miejsce i rola SPN w polskim systemie ochrony przyrody.
 • Przyrodniczo-turystyczna charakterystyka SPN.
 • Flora i fauna Słowińskiego Parku Narodowego (rośliny i zwierzęta plaży, lasów, jezior).
 • Mozaika ekosystemów, a bioróżnorodność w SPN. 

Sala dydaktyczna w Muzeum SPN w Smołdzinie: (MP w Smołdzinie)

 • Projekcja filmu o SPN (60 min.).
 • Prelekcja multimedialna (60 min.).
 • Seminarium, zajęcia kameralne (45 min.). 


Zaplecze edukacyjne "Przyrodnicza układanka – "LAS"

Zajęcia edukacyjne nt. siedliska leśnego – 45 min.

Filia w Rąbce (lekcja muzealna 45 min.) (FMP w Rąbce) 

zagadnienia:

 • Zwierzęta i rośliny wydm.
 • Powstawanie i migracja wydm

Zaplecze edukacyjne "Przyrodnicza układanka – PIASEK i WATR"

Zajęcia edukacyjne nt. ekosystemów wydmowych – 45 min.

Filia w Rowach (lekcja muzealna 45 min.) (FMP w Rowach) 

zagadnienia:

 • Zwierzęta i rośliny plaży.
 • Sezonowy aspekt plaży – wpływ pór roku na wygląd plaży oraz florę i faune brzegu morskiego. 

 Zaplecze edukacyjne "Przyrodnicza układanka – WODA"

Zajęcia edukacyjne nt. siedliska wodnego – 45 min.

 

źródło: http://slowinskipn.pl/pl/oferta-edukacyjna-spn/lekcje-prelekcje


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię