Celem zielonych lekcji jest uzupełnianie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności w oparciu o programy nauczania realizowane w szkołach.

Ośrodek Edukacji Leśnej Wojciechówka utworzony został w Rucianem Nidzie przy Nadleśnictwie Maskulińskie, w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Mazurskie, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Nadleśnictwa Maskulińskie
12-220 Ruciane – Nida 
ul. Rybacka 1 
tel. 87 42 41 600
fax 87 42 41 619
woj. warmińsko-mazurskie
[email protected]
www.bialystok.lasy.gov.pl

Na terenie zabytkowej Wyłuszczarni Nasion został urządzony kompleks edukacyjny z Ośrodkiem „Wojciechówka”. Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem Nidzie wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Spotkania edukacyjne obejmują takie formy jak: 

 • prelekcje, 
 • pogadanki, 
 • elementy wykładów z ćwiczeniami, 
 • wykłady połączone ze współzawodnictwem, prowadzone w oparciu o materiały własne i filmy o tematyce przyrodniczej i gospodarczej.

Nadrzędnym celem tego typu spotkań jest uzupełnianie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności w oparciu o programy nauczania realizowane w szkołach. Oferta skierowana do studentów i osób dorosłych obejmuje przede wszystkim prezentację walorów przyrodniczych, zasobów i działań powadzonych przez nadleśnictwo. Konkursy są formą edukacji, która cieszy się największym zainteresowaniem. Przygotowywane są głównie we współpracy ze szkołami. Obejmują wiedzę zdobywaną podczas edukacji szkolnej w ramach programów nauczania oraz podczas specjalnych zajęć obejmujących tematykę z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Sprawdzane są następnie w formule współzawodnictwa i czynnego uczestnictwa
w zajęciach. Przedsięwzięcia te ukierunkowane są głównie na kreowanie zachowań i nabywanie umiejętności prowadzących do ograniczenia zaśmiecania środowiska
naturalnego. Dominują formy plastyczne, których tematyka wymaga posiadania wiedzy na temat otaczającej przyrody i skłania do kreowania zachowań proekologicznych.

Z pozostałych form edukacji prowadzonych przez nadleśnictwo na uwagę zasługują wystawy tworzone przez dzieci i uczniów szczególnie zaangażowanych w zdobywanie wiedzy o środowisku. Wystawy stają się coraz bardziej popularną formą edukacji, w którą angażują się uczniowie różnych szkół tworząc wspólne przedsięwzięcia.Przy Nadleśnictwie Maskulińskie istnieje od 2002 r. Zespół Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej “Galindowe Rogi”, który bierze udział w wielu konkursach oraz spotkaniach propagując kulturę i obyczaje myśliwskie.

Ogródek dendrologiczny przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Rucianem Nidzie

Skupia on  niemal wszystkie występujące w Puszczy Piskiej gatunki drzew i krzewów.
Celem tego obiektu jest umożliwienie praktycznej nauki rozpoznawania gatunków roślin drzewiastych występujących w Puszczy Piskiej.  W 2005 r. ekspozycja została powiększona o stojak z przekrojami drzew oraz przekrój ponad 300-letniego dębu. Leśna Wiata Edukacyjna na terenie wyłuszczarni nasion stwarza możliwość prowadzenia zajęć w terenie. Jest ona wyposażona w stoły i ławy, a także w palenisko.

Leśna ścieżka dydaktyczna “Ruciański las 

Szlakiem starych dębów” posiada własny parking i prowadzi przez tereny o dużym zróżnicowaniu przyrodniczym i topograficznym dwoma szlakami o długości 2,5 i 4 km. Ścieżka biegnie przez lasy o dużym stopniu naturalności, ze starymi dębami, przez tereny podmokłe i zalewane.
Dla udostępnienia trasy został wykonany most przez ciek wodny, pomost dla ukazania walorów krajobrazowych i przyrodniczych jeziora Gaik oraz podesty prowadzące przez ols, teren podmokły i punkt widokowy nad jeziorem Guzianka.

Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Maskulińskie prowadzona jest na bazie naturalnych walorów przyrodniczych, w oparciu o bazę edukacyjną i turystyczną: 

 •  zwarty kompleks leśny, zarządzany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie, stanowiący centralną część Puszczy Piskiej i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”; 
 •  rezerwaty przyrody i lasy innych form ochrony przyrody; 
 • atrakcyjne turystycznie położenie; 
 • urozmaicony krajobraz pojezierny z malowniczymi jeziorami; 
 • infrastruktura turystyczna w granicach administracyjnych Nadleśnictwa;
 • zabytkowa, pracująca i udostępniana do zwiedzania Wyłuszczarnia Nasion im. Zdzisława Borońskiego w Rucianem Nidzie;
 • sala edukacyjno-konferencyjna Wojciechówka na terenie Wyłuszczarni;
 • leśna ścieżka dydaktyczna „Śladami Gałczyńskiego” przy Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu; 
 • leśna ścieżka dydaktyczna „Kadzidłowski las” przy Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie;
 • leśna ścieżka dydaktyczna „Wokół jeziora Chudek” przy Wyłuszczarni nasion; 
 • zagroda w leśnictwie Wejsuny; 
 • zadaszenia umożliwiające prowadzenie spotkań plenerowych na terenie Wyłuszczarni Nasion w Rucianem Nidzie, przy zagrodzie dziczej w Wejsunach i przy Hotelu „Zamordeje”;
 • szkółka leśna „Lisiczyn”;
 • Mazurski Park Krajobrazowy; 
 • Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie; 
 • Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu; 
 • samorządy znajdujące się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Maskulińskie; 
 • Polski Związek Łowiecki; 
 • Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Popielnie; 
 • Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu; 
 • Zespół Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej „Galindowe Rogi” działający przy Nadleśnictwie Maskulińskie.    

Źródło: www.bialystok.lasy.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię