Nastał czas jesienny, drzewa mienią się ciepłymi kolorami, tracą liście, a my radośnie wyruszamy na spacer po okolicznym parku, lesie czy łące, buszując w opadniętych liściach i ciesząc się słońcem. Robimy głęboki wdech i?zaciągamy się brzydkim zapachem spalenizny, której początkowo nie jesteśmy w stanie zdefiniować, dopóki nie zobaczymy kominów kilku domostw, z których wydobywa się gęsty, ciemny, śmierdzący dym.

Czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia na ziemi – oddychamy nim nie tylko my, ludzie, lecz także zwierzęta i rośliny! Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji i budowy ciągle to nowych fabryk czy zakładów przemysłowych, nasze powietrze już straciło na swojej czystości. Co gorsza jednak, niektórzy ludzie dokładają się do zanieczyszczenia powietrza we swoim własnym domu, paląc śmieci, które miast do pieca, powinny trafić do sortowni, a następnie być poddane recyklingowi! Mało z nas zdaje sobie sprawę jak groźna dla nas i dla środowiska jest tzw. „niska emisja”, powodowana poprzez spalanie śmieci w niskich temperaturach!

Podczas gdy spalanie odpadów w profesjonalnych spalarniach śmieci następuje w bardzo wysokich temperaturach, co unieszkodliwia wiele szkodliwych związków chemicznych, powstałych w tym procesie, spalanie śmieci w domowych piecach powoduje uwolnienie do powietrza setek trujących, toksycznych substancji tj. metali ciężkich, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru, dioksyn i furan, których systematyczne wdychanie może nawet doprowadzić do nowotworów układu oddechowego! Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków!

Dzień Czystego Powietrza, który Fundacja Arka organizuje każdego roku 14 listopada dla wielu szkół stał się już stałym elementem ich pracy. Ale powodzenie naszej kampanii dotyczącej problemu palenia śmieci w piecach domowych jest uzależnione od włączenia się coraz większej ilości szkół, organizacji społecznych i samorządów. Poniżej kilkanaście propozycji działań, w które może się włączyć każdy komu zależy na zdrowiu i czystym powietrzu:

  • WYSTAWY EDUKACYJNE

Fundacja Ekologiczna Arka każdego roku, organizuje jesienią, konkurs plastyczny. Każda szkoła przesyła nam po swoich eliminacjach tylko prace 5 najlepszych autorów. Pozostali uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje prace podczas wystawy zorganizowanej w Waszej szkole, domu kultury czy urzędzie gminy.

  • LIST DO DOROSŁYCH

Jedną z propozycji dla szkół jest pisanie przez uczniów „Listów do dorosłych”. Wiadomo, iż to do-rośli palą śmieci, ale ich dzieci mogą mieć wpływ na zmianę tej postawy. Dlatego z okazji Dnia Czystego Powietrza, podczas organizowanych prelekcji zachęcamy Was do pisania listów, które wraz z naszymi ulotkami są wręczane rodzicom, dziadkom lub sąsiadom. Taki osobisty list z pewnością lepiej zadziała.

  • STRONY INTERNETOWE

Internet staje się coraz ważniejszym środkiem masowego przekazu, dlatego wykorzystujemy go także w naszej kampanii. Zamieszczajcie informacje o Waszych działaniach i kampanii „Nie truj-cie” na stronach internetowych szkoły. Zachęcamy także do wysłania tych materiałów do lokalnych portali, stron urzędów gminy, organizacji społecznych itp. Zamieśćcie w tych informacjach link do naszej strony www.FundacjaArka.pl. Wtedy więcej osób będzie mogło włączyć się w naszą kampanię.

  • GOŚCIE W SZKOLE

Zachęcamy do zorganizowania spotkania z osobami, które mogą przekazać uczniom ważne informacje na tematy związane z paleniem śmieci, ochroną środowiska i zdrowia. Możecie zaprosić do szkoły: kominiarzy, strażaków, pracowników urzędów gminy, lekarzy, pracowników straży miejskiej itp. Będzie to kolejna ciekawa propozycja dla uczniów, którą można wykorzystać do nagłośnienia problemu palenia śmieci. Zaproszeni goście mogą później wspierać Wasze lokalne działania przeciwko paleniu śmieci.

  • WYDARZENIA EDUKACYJNE

W ramach akcji edukacyjnych proponujemy Wam zorganizowanie różnorodnych działań na ze-wnątrz szkoły. Mogą to być happeningi, barwne marsze uliczne, czy rozdawanie ulotek. Happeningi edukacyjne to bardzo dobry sposób na nagłośnienie w mediach każdego problemu. Poniżej publikujemy kilka przykładów takich działań.

  • HAPPENINGI

Zorganizujcie w swojej szkole happening przeciwko spalaniu śmieci, możecie zaprosić rodziców i ich znajomych, władze lokalne, media. Jest to bardzo atrakcyjny sposób na propagowanie kampanii. Praca nad takim happeningiem to także niezapomniana przygoda dla samych uczniów, gdyż każdy może mieć swoje zadanie przy tworzeniu i realizacji happeningu.

  • ROZDAWANIE ULOTEK

To jedna z form działania, którą chętnie podejmują szkoły i organizacje lokalne. Pozwala uczyć młodzież najprostszych sposobów dotarcia z informacją do lokalnej społeczności i bronić własnego stanowiska w trakcie rozmów z osobami o odmiennych poglądach. Fundacja Ekologiczna Arka może udostępnić Wam wzór ulotek. Zachęcamy szkoły, samorządy, do wykonywania własnych ulotek.

  • MEDIA

Współpracując z mediami możemy bardziej nagłośnić problem palenia śmieci. Skorzystajcie z przygotowywanej przez Fundację Ekologiczną Arka informacji prasowej, do której dopiszcie Wasze, lokalne działania i roześlijcie do mediów. Na naszej stronie internetowej dostępne są także liczne artykuły i informacje, które można wykorzystać przy współpracy z dziennikarzami. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów artykułów prasowych, które ukazały się po akcjach organizowa-nych przez szkoły i organizacje społeczne.

  • WIADOMOŚĆ CZYSTEGO POWIETRZA

Prawie każdy codziennie wysyła e-maile lub sms-y z swojego telefonu komórkowego. Te formy komunikowania stały się bardzo popularne. Wyślijcie krótkie informacje o problemie palenia śmieci do swoich znajomych, zaprzyjaźnionych szkół, instytucji. Poproście, aby przesłali je dalej.

Kampanię wspiera Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Fundacja Arka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię