Książeczka została przygotowana z myślą o młodych turystach, którzy rozpoczynają samodzielną przygodę z turystyką. Wszystkie dyscypliny aktywnej turystyki uprawiane są w środowisku przyrodniczym, a bezpośredni kontakt z przyrodą, możliwie najpiękniejszą i najlepiej zachowaną, decyduje o poziomie satysfakcji osiąganej przez turystę. Warto więc wiedzieć, jak dbać o przyrodę, będąc turystą.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Co rozumiemy pod pojęciem ochrony przyrody?
3. Nasze kalendarium
4. Paragraf w plecaku, czyli ochrona przyrody
na turystycznym szlaku
? Turystyka na terenach leśnych
? Turystyka na obszarach chronionych
? Ochrona gatunkowa
5. Ochrona przyrody, a turystyka
? Czy można uniknąć konfliktu?
6. Jak się uczyć przyrody?
7. Słowniczek
8. Proponowana literatura
9. Strony internetowe organizacji i instytucji
związanych z ochroną przyrody

Fot. www.freeimages.com/Janusz Gawron

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię