Gimnazjaliści i licealiści badają, jakiego rodzaju i ile makulatury powstaje miesięcznie w gospodarstwach domowych. Uczniowie selektywnie zbierają baterie przenośne. Całość działań praktycznych poparta jest edukacją ekologiczną, do której nauczyciele otrzymali specjalne pakiety edukacyjne.

Wszystko w ramach akcji  „W Trosce o Naturę segreguj makulaturę,… zbieraj zużyte baterie!”Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku we współpracy z Mondi Świecie, prowadzonej od 3 października na terenie Świecia, Chełmna, Torunia i Bydgoszczy.

W  październiku na terenie Świecia , Chełmna, Torunia i Bydgoszczy  prowadzona jest kolejna akcja edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę…!” Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku.

Nauczyciele Koordynatorzy akcji w szkołach realizują lekcje i warsztaty o tematyce związanej z ochroną środowiska, konkursy projektowe (badawczy i zbiórkowy) oraz inne działania służące edukacji ekologicznej młodzieży i lokalnej społeczności. Na świetlicach szkolnych i w bibliotekach młodzież ogląda prezentacje multimedialne poświęcone selektywnej zbiórce zużytych baterii i selektywnej zbiórce makulatury. Godziny wychowawcze w poszczególnych klasach poświęcone zostały tematom projektowym. Poszczególne klasy otrzymały specjalne woreczki do zbiórki baterii, a szkoły specjalne pojemniki. W widocznych miejscach placówek oświatowych rozwieszono plakaty edukacyjne.

Od 7 października akcję promocyjno-informacyjną rozpoczęły „maskotki” bateryjkowe, które wędrują po korytarzach szkolnych podczas przerw lekcyjnych.. Na głównym holu szkoły i platformie szkolnej będą zamieszczane tygodniowe wyniki poszczególnych klas; zwycięska klasa otrzyma nagrodę Dyrektora w postaci „Dnia bez pytania” –
mówi pani Marta Jarowska – koordynator w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu (III LO i Technikum).

Wybrani uczniowie stworzyli grupy badawcze, które we własnych domach i sąsiadów, raz w tygodniu badają wyselekcjonowaną makulaturę zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Obsługę logistyczną akcji ( odbiór wyselekcjonowanej makulatury ze szkół) zapewnia MONDI Świecie wraz ze współpracującymi dostawcami.

Zespół Szkół w Chełmnie pod kierunkiem pani Aleksandry Thiermann  prowadzi projekt analizy makulatury poprzez cztery grupy badawcze, których przygotowanie do akcji przeprowadzone zostało we wrześniu. „Uczniowie otrzymali materiały na spotkaniu roboczym, omówiliśmy też wszelkie niejasności. Po tygodniu pracy tj. we wtorek 11. 10. spotkałam się kolejny raz z grupami roboczymi, aby wymienić informacje na temat przebiegu akcji w ich środowiskach. Myślę, że badania przebiegają bez problemu. Wizualnym odzwierciedleniem akcji jest gazetka informacyjna w gabinecie biologicznym
– relacjonuje Pani Aleksandra.

Szkoły realizują również inne działania służące edukacji ekologicznej lokalnej społeczności, np. 24 października młodzież Prywatnego Technikum Ochrony Środowiska „Menedżer” spotkała  się z dziećmi z Przedszkola „Motylek” w Świeciu. „Tematem spotkania była segregacja odpadów. Młodzież rozmawiała z dziećmi na temat tego co można zrobić z odpadami i opowiedziała o związanych z tym korzyściach. Dzieci z pomocą starszych kolegów świetnie radziły sobie z przygotowanymi zadaniami. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały kolorowanki oraz naklejki dotyczące oczywiście segregowania odpadów
– opowiada koordynator Pani Marlena Wojciechowska.

Raport z działań na terenie placówek szkolnych  zostanie zaprezentowany 25 listopada br w siedzibie MONDI Swiecie. W tym dniu, w ramach Finału Projektu, najlepsi uczestnicy projektu zostaną nagrodzeni w kategoriach: najlepsze grupy badawcze Uczniów, Szkoły najlepiej zbierające baterie, najbardziej aktywni Koordynatorzy. Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami i cennymi nagrodami ufundowanymi przez organizatorów i partnerów akcji: firmę MONDI Świecie oraz PSR.

W trakcie imprezy zostaną zaprezentowane najlepsze prace badawcze, jak również inne inicjatywy ekologiczne młodych uczestników akcji.

 

Gimnazjaliści i licealiści badają, ile makulatury powstaje miesięcznie w gospodarstwach domowych. / Fot. www.sxc.hu

Poszczególne klasy otrzymały specjalne woreczki do zbiórki baterii, a szkoły specjalne pojemniki. / Fot. PSR

Wybrani uczniowie stworzyli grupy badawcze. / Fot. PSR

„Maskotki” bateryjkowe wędrują po korytarzach szkolnych podczas przerw lekcyjnych. / Fot. PSR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię