Prawnie jeże wszystkich gatunków dziko występujących w Polsce, objęte są ochroną ścisłą – wymagającą ochrony czynnej. W związku z tym, posiadanie lub przetrzymywanie jeża bez odpowiedniego zezwolenia jest surowo karane!

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży "Nasze Jeże" działa już dwa lata. Rok temu uzyskaliśmy jako jedyni w Polsce zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zorganizowanie pierwszych 14 naszych Opiekunów Jeży z zadaniem ratowania na terenie całego kraju, jeży:
•    mających zbyt małą wagę przed zimą (mniejszą niż 700 g w rejonach Polski zachodniej i mniejszą niż 800 g w pozostałych rejonach),
•    osieroconych po zabiciu lub spłoszeniu im matki,
•    zagrożonych utratą życia lub zdrowia,
•    chorych lub niepełnosprawnych wymagających stałej opieki.

Zezwolenie to zostało nam udzielone w wyniku naszego usilnego starania i wypełnia tym samym lukę w przepisach, gdzie zezwala się jedynie na chwytanie jeży rannych lub osłabionych celem niesienia im pomocy oraz chwytania jeży zabłąkanych na terenach zabudowanych i przemieszczania do miejsc regularnego przebywania. Możemy legalnie ratować jeże w każdej wymagającej sytuacji.

Oprócz tego, otrzymaliśmy zezwolenie na powołanie dwóch Ośrodków Rehabilitacji Jeży:
•    ORJ NR 1  w Kłodzku –  Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (specjalność jeże wschodnioeuropejskie i zachodnioeuropejskie – prowadzący Jerzy Gara
•    ORJ NR 2 w Skierdach k/Warszawy – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt (specjalność jeże wschodnioeuropejskie i zachodnioeuropejskie – prowadząca Małgorzata Jaworska-Szwed

Dzięki naszej działalności przy pomocy naszych darczyńców, w ciągu minionego roku przejęliśmy do opieki 207 jeży oraz z terenów zagrożonych przemieściliśmy w bezpieczne 11 jeży.

Łącznie uratowaliśmy i przekazaliśmy do środowiska naturalnego 132 jeże!

Obecnie przez zimę 2011/2012 opiekujemy się 70 jeżami i przybywają następne.

Potrzeby nasze w zakresie ratowania jeży są ogromne! Planujemy pilnie zorganizować w całej Polsce przynajmniej 40 kolejnych Opiekunów Jeży. Stąd nasz apel.

Jeśli:
•    mieszkasz w domu z ogrodem (najchętniej na wsi lub na przedmieściu),
•    nie posiadasz agresywnych psów ani hałaśliwego sąsiedztwa, 
•    możesz wygospodarować małe pomieszczenie na zimę dla jeży oraz niewielki skrawek ogrodu na lato dla jeży,
•    lubisz zwierzęta,
•    możesz przeznaczyć trochę czasu na opiekę nad tymi przemiłymi stworzeniami,
przyłącz się do nas do akcji czynnej ochrony jeży.

Zapewniamy przeszkolenie i wszelką fachową i merytoryczną pomoc 24 godziny na dobę. Pokrywamy wszelkie koszty leczenia jeży u weterynarzy, a także koszty utrzymania jeży (leki, karmy, środki czystości i higieny, materiały na kojce i domki itp.

Niezależnie od tego, wszystkich Przyjaciół Jeży zapraszamy do wsparcia nas finansowo lub wsparcia nas wstępując w nasze szeregi! Przyłączcie się i pomóżcie nam ratować jeże!

Informujemy, że pracujemy społecznie i nie pobieramy żadnych wynagrodzeń, a nasze sprawozdania merytoryczne i finansowe są ogólnodostępne na naszej stronie internetowej www.naszejeze.org . Od dwóch miesięcy posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży "Nasze Jeże"

 

Pierwszy posiłek u Opiekuna Jeży piątki maluszków, których matka i jeden z rodzeństwa zginęli pod kołami auta. / Fot. Jerzy Zembrowski

Osierocony jeżowy malec podczas rehabilitacji u Opiekuna Jeży. / Fot. Jerzy Zembrowski

Jeż uratowany przez zimę – tuż przed wypuszczeniem na wolność. / Fot. Jerzy Zembrowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię