W ramach Projektu LIFE+, w województwie warmińsko-mazurskim odbędą się szkolenia dla nauczycieli ?Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów?.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu lokalnych działań edukacyjnych na temat zapobiegania pożarom lasów. Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane m.in. z wpływem ognia w lesie na życie gatunków i siedlisk przyrodniczych, regulacjami programu Natura 2000, metodami zapobiegania powstawaniu pożarów w lesie. Przedstawione zostaną także walory przyrodnicze polskich lasów, ich różnorodność biologiczna; uwaga zwrócona zostanie także na problem zmian klimatycznych. Szkolenie składające się z wykładów oraz warsztatów prowadzone będzie przy zastosowaniu nowoczesnych technik i metod edukacji, a uczestnicy wyposażeni zostaną w pakiety edukacyjne przeznaczone do późniejszego wykorzystania w działaniach edukacyjnych. 
Dwudniowe szkolenie potrwa od 2 do 3 marca 2012 r. w hotelu Kur przy ulicy Bałtyckiej 89 w Olsztynie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, a także koszty wyżywienia i noclegu. Organizator nie zwraca jedynie kosztów dojazdu. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zgłaszając swój udział w szkoleniu należy podać następujące dane: Imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, e-mail, nazwę i adres szkoły i gmina, na terenie której znajduje się szkoła.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo, najpóźniej do  22.02.2012 r.
 
Kontakt:
Arkadiusz Mrozowski – Koordynator regionalny kampanii „Świadomi zagrożenia” na województwo warmińsko-mazurskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48, 10-959 Olsztyn, (kontakt tel.: (089) 52 10 128, tel. kom. 0 602 780 411, e-mail: [email protected].
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię