Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie organizuje II edycję konkursu literackiego „Bajki na cztery pory roku”. Utwory powinni dotyczyć poszanowania natury, ochrony przyrody, troski o środowisko, a także propagowania wartości humanistycznych i humanitarnych, ujętych w przyrodzie i zmieniających się porach roku.

Cel konkursu:
• rozwijanie literackich zainteresowań dzieci i młodzieży,
• zachęcanie do twórczej aktywności,
• popularyzowanie pozytywnych postaw społecznych,
• propagowanie postawy proekologicznej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy utwory zgodne z tematyką konkursu. Muszą to być niepublikowane teksty własne.

Prace należy nadsyłać do 2 kwietnia 2010 roku.

Utwory zgłoszone do konkursu oceniać będzie trzyosobowe jury złożone z instruktorów i uczestników zajęć MDK. Wyróżnione teksty zostaną profesjonalnie nagrane w postaci słuchowiska dla dzieci i ukażą się na płycie CD wydanej przez MDK Częstochowa (tzw. audiobook), zostaną również opublikowane na stronie internetowej.

Źródło: www.mdk.czest.pl

Tematyka utworów dotyczyć powinna szeroko pojętego myślenia proekologicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię