Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym koordynuje projekt pt. „Edukacja i podnoszenie świadomości dt. środowiska ożywionego i różnorodności biologicznej” (BEAGLE). Projekt BEAGLE jest powszechnie dostępnym w internecie projektem dotyczącym różnorodności biologicznej, otwartym dla wszystkich szkół w Europie.

Nazwa BEAGLE powstała z pierwszych liter angielskich słów Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają edukację i podnoszenie świadomości dot. różnorodności biologicznej i jej związków ze zrównoważonym rozwojem. Jest to projekt programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme.

W ramach projektu BEAGLE nauczyciele i uczniowie są zachęcani są do prowadzania obserwacji fenologicznych sześciu gatunków drzew powszechnie występujących w Europie:
1. Dąb (Quercus sp.)
2. Buk (Fagus sylvatica)
3. Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)
4. Brzoza (Betula sp.)
5. Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
6. Lipa (Tilia sp.)

Każdy z uczestników tego Projektu może wybrać jedno bądź więcej drzew, które będzie obserwować przez rok. Wyniki obserwacji drzew takie jak termin kwitnienia, owocowania lub innych wydarzeń fenologicznych wraz z dokumentacją fotograficzną, filmową będą umieszczane na stronie internetowej Projektu BEAGLE

Na stronach Projektu będzie możliwość wglądu i porównywania wyników obserwacji drzew w innych szkołach w różnych częściach Europy. Projekt BEAGLE rozpocznie się 15 lutego 2010 roku i będzie można w nim uczestniczyć przez kolejne 5 lat.

Możliwość logowania na stronie Projektu BEAGLE rozpocznie się 15 stycznia 2009 roku.

Dlaczego warto być uczestnikiem Projektu BEAGLE?

Aby mieć możliwość:
– pogłębienia wiedzy na temat różnorodności biologicznej i jej wzajemnych związków ze zrównoważonym rozwojem,
– uczestniczenia w europejskim projekcie edukacyjnym promującym prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trenie,
– opracowywania i porównywania wyników swoich obserwacji z obserwacjami prowadzonymi przez innych uczniów z różnych szkół w Europie,
– doskonalenia umiejętności tworzenia i korzystania z zasobów internetu,
– analizowania wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne,
– dostępu do materiałów edukacyjnych opracowany przez międzynarodowy zespól specjalistów w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej: m.in. – klucza do oznaczania faz fenologicznych sześciu gatunków drzew w formie folderu oraz Przewodnika dla nauczycieli zawierającego m.in. , wprowadzenie do fenologii drzew, scenariusze zajęć, zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć terenowych
– spełnienia wymagań stawianych w nowej podstawie programowej w odniesieniu do nauczania przyrody, biologii, geografii oraz informatyki.

Kto jest odpowiedzialny za realizację Projektu BEAGLE?
Projekt BEAGLE to konsorcjum sześciu partnerów z sześciu krajów:

Polska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
Węgry,Centrum Edukacji Ekologicznej
Niemcy, Centrum Badań nad Środowiskiem – Helmholtz Centre
Norwegia, Uniwersytet w Bergen, Pracownia Dydaktyki i Metodyki Biologii i Przedmiotów Przyrodniczych,
Słowacja, Narodowa Agencja Środowiska
Wielka Brytania, Field Studies Council
 

Kontakt:
Anna Batorczak a.batorczak.uw.edu.pl

 

Projekt Beagle doskonale wpisuje się w założenia stawiane przed 2010 rokiem.

W ramach projektu nauczyciele i uczniowie są zachęcani są do
obserwacji sześciu gatunków drzew, m.in. brzozy. / Fot. pol1kv, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię