Mazurski Związek Międzygminny ? Gospodarka Odpadami w Giżycku ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. ?Czarne punkty na zielonej mapie?. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z obszaru działania

Konkurs ma polegać na całodziennej wyprawie do lasu, połączonej z poznawaniem leśnych ekosystemów i sporządzeniu szkicowanych mapek zwiedzanego obszaru z naniesionymi lokalizacjami wykrytych tzw. „dzikich” wysypiska śmieci oraz miejsc nielegalnego zrzutu szamba.

Podstawowym celem realizacji konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, piskiego i częściowo kętrzyńskiego na zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z nieodpowiedzialnych zachowań dorosłych, dewastujących cenne dziedzictwo naturalne, poprzez nielegalne wyrzucanie odpadów i wylewanie szamba w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Łączy się to z kształtowaniem wśród młodego pokolenia proekologicznych zachowań i nawyków, będących niezwykle pożądanym elementem świadomości nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Celem wtórnym, acz również niezmiernie istotnym, jest wynikająca z efektów konkursowej zabawy możliwość likwidacji dzikich wysypisk odpadów i miejsc zrzutu szamba oraz administracyjnego przeciwdziałania ich reaktywacji. Taki, konkretny efekt przeprowadzonego konkursu, będzie też miał niebagatelne znaczenie w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności młodego pokolenia, jak również poczucia skuteczności zachowań i działań, podejmowanych w celach ochrony wspólnego dziedzictwa naturalnego.

Tegoroczna edycja konkursu będzie przebiegała pod hasłem „Jesień Leśnych Ludzi”, nawiązującym do popularnej książki dla dzieci i młodzieży – „Lato leśnych ludzi”, autorstwa wybitnej polskiej pisarki – Marii Rodziewiczówny (1863 – 1944). Książka ta, opisująca wakacje grupy dzieci w puszczańskich ostępach, niesie przesłanie o pięknie oraz sile natury i jej ozdrowieńczym wpływie na człowieka, który powinien z nią harmonijnie współżyć. Wskazanym jest, aby nauczyciele i opiekunowie grup, biorących udział w konkursie, zapoznali swoich podopiecznych z książką i jej przesłaniem, wykorzystując fragmenty dzieła oraz biografię autorki.

Główną nagrodą w konkursie jest rejs statkiem po pięknych jeziorach Mazurskich.

Terminarz
Konkurs trwa od 5 września 2011 r. do 30 września 2011 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 21 września 2011 r.
Prace konkursowe należy przesłać do 30 września 2011 r.

Więcej szczegółów, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.mzmgo.mazury.pl

Konkurs ma polegać na sporządzeniu mapek z naniesionymi lokalizacjami wykrytych tzw. „dzikich” wysypisk śmieci oraz miejsc nielegalnego zrzutu szamba. / Fot. mzmgo.mazury.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię