Stowarzyszenie Ekologiczne ?Głos Natury? oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach organizują XIX Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny pod hasłem ?Człowiek wobec zmian klimatu?. Celem konkursu jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna młodzieży dla zrównoważonego rozwoju. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszelkiego typu oraz do uczniów starszych klas szkół gimnazjalnych.

Udział w konkursie polega na samodzielnym i indywidualnym napisaniu pracy na jeden z tematów. Proponowane są cztery kategorie tematów:

I kategoria – prace o charakterze naukowo-badawczym
1. Inwazje biologiczne w dobie globalizacji i zmian klimatu – Twoje obserwacje.
2. Wybrany typ siedliska przyrodniczego w opisie naukowo-badawczym.
3. Antropopresja a ekosystemy wodne i lądowe.
4. Moje zainteresowania i pasje naukowe, jako sposób poznawania przyrody.

II kategoria – prace o charakterze reporterskim
1. Kontrowersyjny problem ekologiczny w Twoim miejscu zamieszkania.
2. Nowe życie zniszczonych krajobrazów.
3. Czy moja miejscowość jest przyjazna środowisku?
4. Liberum veto – społeczności lokalne a ochrona środowiska.

 
III kategoria – prace o charakterze literackim i filozoficznym
1. Sny o przyrodzie – refleksja ekologiczna.
2. Jak klimat zmienia świat?
3. Zwierzęta – rozważania o człowieczeństwie.
4. Gdy wirtualny świat zastępuje przyrodę…

IV kategoria – edukacja ekologiczna
1. Świadomy obywatel a ochrona klimatu.
2. Internet w edukacji ekologicznej – moje pomysły.
3. Techniki artystyczne w edukacji ekologicznej – moje pomysły.
4. Zrównoważony rozwój – jak go rozumieć, jak go upowszechniać?

Decyzję przystąpienia do realizacji pracy konkursowej ze wstępnym sformułowaniem tematu należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego (na adres Pałacu Młodzieży w Katowicach) do 23 marca br. Ostateczny termin przesyłania prac upływa  8 czerwca br. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom odbędzie się na specjalnym seminarium naukowym finalizującym konkurs, planowanym w październiku.

Szesnastu finalistów sesji referatowej uczestniczyć będzie w seminarium, na którym zaprezentują swoje prace przed jury, zaproszonymi gośćmi oraz innymi uczestnikami konkursu. Wybrane prace będą prezentowane w sesji posterowej.

Źródło: www.pm.katowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię