Komisja Europejska rozpoczęła poszukiwania miasta, które zostanie Zieloną Stolicą Europy w 2016 r. Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest wyrazem uznania dla miast najbardziej przyjaznych dla środowiska. Ten corocznie przyznawany tytuł ma na celu zainspirowanie miast europejskich, by stały się bardziej atrakcyjnymi i zdrowymi miejscami zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Po raz pierwszy o tytuł ten mogą ubiegać się europejskie miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców. Wcześniej do tytułu mogły pretendować tylko miasta o liczbie mieszkańców wynoszącej 200 tys. lub więcej. Zmiana ta oznacza, że obecnie może się o niego ubiegać ponad 400 miast w całej Europie. Korzyści płynące z tytułu Zielonej Stolicy Europy to czystsze środowisko, nowe miejsca pracy i inwestycje, a także rozwój turystyki, korzyści z pozytywnego oddźwięku w międzynarodowych mediach oraz więcej sponsorowanych projektów związanych z ochroną środowiska.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: Tytuł Zielonej Stolicy Europy promuje lokalne starania na rzecz polepszenia jakości środowiska w miastach oraz na rzecz zrównoważonego wzrostu. Przy okazji siódmej edycji konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2016 r. chciałbym zachęcić mniejsze miasta, by zgłosiły się do uczestnictwa w konkursie i potraktowały je jako okazję do podsumowania osiągnięć w zakresie ochrony środowiska oraz do pochwalenia się tymi osiągnięciami, a także do zaplanowania zrównoważonego rozwoju miasta dla jego obywateli.

Konkurs ma na celu:

 •    wyróżnienie miast, które mogą poszczycić się uznanym dorobkiem w dziedzinie ochrony środowiska,
 •    zachęcenie miast do stawiania sobie ambitnych celów w zakresie poprawy standardów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, oraz
 •    zainspirowanie innych miast dzięki pokazaniu nowych pomysłów, najlepszych praktyk i doświadczeń.

Kandydatury ocenia się na podstawie 12 kryteriów:

 •     łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do tej zmiany,
 •     transport lokalny,
 •     miejskie tereny zielone, w tym zrównoważona gospodarka gruntami,
 •     przyroda i różnorodność biologiczna,
 •     jakość powietrza,
 •     jakość środowiska akustycznego,
 •     wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami,
 •     gospodarka wodna,
 •     oczyszczanie ścieków,
 •     ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie,
 •     efektywność energetyczna,
 •     zintegrowane zarządzanie środowiskiem.

W konkursie mogą wziąć udział miasta z państw członkowskich UE, państw przystępujących i kandydujących (Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra, Serbia i Turcja) oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiciele miast mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem strony internetowej www.europeangreencapital.eu. Termin zgłoszeń do konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2016 r. upływa 17 października 2013 r. Zwycięzcę wyłoni europejskie jury wspierane przez grupę powszechnie uznanych ekspertów z różnych dziedzin ochrony środowiska. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2014 r.

Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest wynikiem inicjatywy podjętej przez miasta z ambitną wizją w dziedzinie ochrony środowiska. Pomysł konkursu pojawił się po raz pierwszy podczas spotkania, które odbyło się 15 maja 2006 r. w Tallinie z inicjatywy byłego burmistrza tego miasta – Jüri Ratasa. Piętnaście europejskich miast oraz stowarzyszenie miast Estonii podpisało wówczas porozumienie w sprawie ustanowienia tego tytułu. Dotychczas w latach 2010-2015 tytułem mogło poszczycić się sześć miast: Sztokholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhaga i Bristol. Zwycięzcę konkursu na Zieloną Stolicę Europy w 2015 r. – Bristol – ogłoszono w zeszły piątek w Nantes na corocznej uroczystości nadawania tytułu.

Społeczeństwo Europy składa się dziś w przeważającej części z mieszkańców miast: trzech na czterech Europejczyków mieszka w małych i większych miastach. Wiele zagrożeń dla środowiska, z którymi musi zmierzyć się nasze społeczeństwo, powstaje na terenach miejskich. Jednak to właśnie mieszkańcy miast wykazują się zaangażowaniem i innowacyjnością, które są niezbędne do sprostania tym wyzwaniom. Tytuł Zielonej Stolicy Europy został pomyślany jako inicjatywa mająca na celu uznanie wysiłków, zachęcanie miast do podejmowania dalszych działań, a także zaprezentowanie najlepszych praktyk i dzielenie się nimi w gronie europejskich miast.

Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również może przyczynić się do zwiększenia popularności i atrakcyjności miasta – laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Strona konkursu:
www.europeangreencapital.eu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię