W piątek, 5 grudnia w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w godz. 13.00-16.30 potrwa debata pt. „Kształtowanie ekologicznej przyszłości do roku 2050”. Wydarzenie organizuje Duński Instytut Kultury i firma Arup, przy współudziale Urzędu Miasta, Państwowej Akademii Nauk (Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego), UAM oraz Ambasady Królestwa Danii.

Debata będzie dotyczyła zmiany postaw, roli kultury i mediów. Jest to pierwsza z serii podobnych imprez w ramach międzynarodowego programu kulturalnego Kultura-Przyszłość, Przejście do Ery Ekologii, którego podsumowanie podczas następnej konferencji klimatycznej w Kopenhadze w grudniu 2009 r.

Uczestnicy debaty dowiedzą się, jak miasto i kraj poprzez swoją politykę planistyczną oraz zaangażowanie środowisk twórczych mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz zachęcić do realizacji projektów urbanistycznych o niskiej emisji CO2 i dużej wydajności surowcowej, dokonywania wyborów ekologicznych atrakcyjnych estetycznie i kulturowo, tworzenia rozwiązań satysfakcjonujących dla zróżnicowanych kulturowo społeczności miast.

Debata składa się z dwóch części: pierwszą stanowi prezentacja Petera Head’a, Dyrektora Arup ds. planowania i zintegrowanej urbanistyki. Zostanie w niej naszkicowana wizja obniżenia o 80% emisji CO2 w krajach rozwiniętych oraz osiągnięcia sprawiedliwego rozłożenia na świecie ”śladu ekologicznego”, a także wyższego wskaźnika rozwoju społecznego. Z polskiej perspektywy skomentuje prezentację prof. Zbigniew Kundzewicz z PAN.

Druga część to panel dyskusyjny "Kultura i Klimat" nt. kształtowania przez architektów, artystów oraz media istniejących w Polsce postaw, norm i wartości społecznych, które stanowią kontekst dla wdrożenia realistycznych rozwiązań proekologicznych w miastach. O przygotowanie 7-minutowych wypowiedzi na temat sposobów kształtowania świadomych ekologicznie postaw i decyzji zostały poproszone osoby związane z  planowaniem urbanistycznym, architekturą, socjologią, mediami i sztuką. 

Wstęp wolny. Zgłoszenia  uczestnictwa: tel. 022 455 46 38 lub email: [email protected] .

Program

13.00–13.15 Powitanie gości
13.15–14.30 Przejście do ery ekologii do roku 2050

Profesor Zbigniew W. Kundzewicz, PAN, zaprezentuje wprowadzenie do tematyki zmian klimatu z perspektywy Polski. Prof. Kundzewicz jest jednym z głównych autorów opracowanego w 2007 r. Raportu ONZ dot. konsekwencji zmian klimatu.

Peter Head, Dyrektor firmy Arup ds. planowania i zintegrowanej urbanizacji, został umieszczony przez magazyn „Time” (paźdz. 2008) na liście osób, które są w stanie najefektywniej zmienić nasz świat. W swoim wystąpieniu przedstawi wizję tego, jak inżynierowie, ludzie kultury i biznesu oraz politycy mogą przyczynić się do wprowadzenia rozwiązań proekologicznych ukierunkowanych na osiągnięcie celów takich, jak 80-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwiniętych. Prezentacje wykładu Petera Head’a organizowane są na całym świecie prez brytyjski Instytut Inżynierii Lądowej pod nazwą Brunel Lecture 2008/9. Wystąpienie w Poznaniu będzie uwzględniało sytuację Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

14.50–16.15 Panel dyskusyjny  – Ekologia i kultura w Polsce
Cele rozwoju proekologicznego do 2050 roku osiągniemy tylko, jeśli zaakceptuje je opinia publiczna. Z tym wyzwaniem mierzą się projektanci, architekci i planiści (którzy tworzą nowe rozwiązania), media (które wypracowane rozwiązania komunikują) oraz artyści (dzięki którym rozwiązania te ożywają i stają się nam bliższe). Jakie są dobre praktyki i czego potrzeba, by urzeczywistnić zmianę?

Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Urząd Miasta Poznania
Prof. Bogumiła Jung, kierownik Pracowni Designu Inspirującego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Dr Piotr Matczak, pracownik Instytutu Socjologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dariusz Śmiechowski, sekretarz generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich
Krzysztof Żwirblis, artysta, kurator Galerii Studio w Warszawie
Moderator – Jacek Łuczak, dziennikarz, znawca tematyki ekologicznej

Dyskusja z udziałem publiczności

16.15–16.30: Z Poznania (COP14) do Kopenhagi (COP15)
Debata stanowi polski wkład do międzynarodowego programu kulturalnego CultureFuture.

Olaf Gerlach-Hansen, dyrektor ds. CultureFuture w Duńskim Instytucie Kultury opowie, w jaki sposób rozpoczęty w Poznaniu dialog kontynuowany będzie na całym świecie.
Svend Olling, przedstawiciel Ambasady Danii, zaprezentuje działania planowane na drugą połowę 2009 roku z okazji konferencji COP15 w Kopenhadze.
16.30–18.00: Poczęstunek, którego współgospodarzem jest Ambasada Królestwa Danii

Źródło: ARUP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię