Mimo iż większość terenu stanowią siedliska rolnicze w formie suchych pastwisk, to Dolina Dolnego Bugu bogata jest w miejsca o wysokiej wartości przyrodniczej. Stanowią je tereny bagienne w okolicach ujść dopływów Bugu czy fragmentów jego dawnego koryta, które reprezentowane są przez dużą ilość, cennych krajobrazowo, poprzez ich zróżnicowanie i porośnięcie przez roślinność wodną, starorzeczy.

W korycie Bugu nie odcisnęła się działalność człowieka, przez co możemy obserwować naturalne, piaszczyste wyspy, niekiedy w malowniczy sposób obrośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami rzecznymi. Brzegi porastają bujne zarośla wierzbowe, występują też lasy iglaste i liściaste, m.in. między miejscowościami Drażniew i Platerów.

Na terenach Doliny Dolnego Bugu zobaczymy skrajnie rzadko występującą na terenie Polski sasankę otwartą czy rosnącego na łąkach staroduba, który jest również gatunkiem chronionym! Natomiast bogactwo świata ptaków potwierdza występowanie aż 39 gatunków (np. perkozek, czernica, łyska, puszczyk, czy pliszka żółta) chronionych ptasią dyrektywą.

W okresie lęgowym pasjonaci ornitologii dostrzegą m.in. gadożera, który upodobał sobie Dolinę Dolnego Bugu, jako jedno z nielicznych miejsc na terenie Polski. Rozglądając się w poszukiwaniu ptactwa z pewnością dostrzeżemy również chronione ssaki: bobra europejskiego i wydrę. Warto rozejrzeć się także za płazami i gadami, których chronionymi w ramach sieci Natura przedstawicielami w Dolinie Dolnego Bugu jest kumak nizinny i żółw błotny. W zbiornikach wodnych pływa 7 gatunków, chronionych dyrektywą, ryb.

Atrakcje turystyczne:

  • Wyszków, usytuowany na wysokim prawym brzegu Bugu – miasto z bogatą historią i wieloma cennymi punktami wartymi zobaczenia;
  • Stadnina Koni na Wygodzie zlokalizowana jest wśród malowniczych łąk nadbużańskich w odległości ok. 2 km od Janowa Podlaskiego w osadzie Wygoda. W dawnym folwarku biskupim w 1817 r. została założona Państwowa Stadnina Koni. Tworzy ona rozległe założenie krajobrazowe z zespołem zabytkowych stajni, z których: Zegarowa i Czołowa zostały zaprojektowane przez arch. Henryka Marconiego. W krajobrazowym parku liczne są drzewa pomnikowe: sędziwe dęby szypułkowe. Stąd prowadzi droga w kierunku rzeki Bug oraz do rezerwatu przyrody Łęg Dębowy.
  • Brok z renesansowym kościołem
  • liczne kwatery agroturystyczne, dzięki którym będziemy bliżej otaczającej nas przyrody;
  • ścieżki edukacyjne na terenach sąsiadujących z Bugiem urokliwych gmin.

Dolina dochodzi do kilku kilometrów szerokości, obejmując łąkowy taras zalewowy, na którym znajdują się liczne starorzecza, oraz piaszczysty taras wydmowy porośnięty w większości lasem. Głównymi rzekami wpadającymi do Bugu na terenie doliny są Brok (prawy dopływ) i Liwiec (lewy dopływ). Powierzchnia tego mezoregionu wynosi ok. 370 km2.

Na terenie Doliny Dolnego Bugu znajdują się niewielkie fragmenty Puszczy Białej oraz Kamienieckiej. Część tej drugiej jest chroniona na obszarze doliny w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Znajduje się tu również kilka rezerwatów, np. Czaplowizna, Jegiel.

Na terenie Doliny Dolnego Bugu znajdują się trzy miasta Wyszków, Łochów i Brok. Administracyjnie cały mezoregion znajduje się w województwie mazowieckim, na terenach powiatów: ostrowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz wołomińskiego.

Ścieżki dydaktyczne

DSC_0995

DSC_0994

DSC_0992

DSC_0988

DSC_0983

DSC_0968

DSC_0961

DSC_0952

DSC_0948

DSC_0943

DSC_0924

DSC_0894

DSC_0868

DSC_0833

DSC_0828

DSC_0824

DSC_0802 DSC_0750

DSC_0727

DSC_0721

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię