Stowarzyszenie „Ziemia i my” organizuje rewelacyjny konkurs, gdzie po raz kolejny możecie się wykazać umiejętnościami artystycznymi.

Regulamin konkursu  plastycznego o tematyce ekologicznej
pt „Drzewa wokół mnie”
 
I. Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej
   41-303 Dąbrowa Górnicza   ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)
 
II. Adresaci  konkursu – konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych:
· klasy  0 – III szkół podstawowych (również najstarsze grupy 
  przedszkolne),
· klasy IV-VI szkół podstawowych,
· gimnazja,
· szkoły ponadgimnazjalne
 
III. Cel konkursu Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych perspektyw w jego obserwowaniu Elementem szczególnym tych obserwacji ma być drzewo/a i jego mieszkańcy.
IV.Treść pracy, technika, format :
· Tematyka pracy musi dotyczyć drzew/a w środowisku
· Uczniowie szkół podstawowych – format A-3 lub A4 ( tylko najmłodsza grupa wiekowa) , technika: pastel olejny lub suchy, farby plakatowe, akryl,
· Uczniowie szkół gimnazjalnych : format A-3, technika: pastel suchy, farby plakatowe, akrylowe, pastel olejny,
· Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych :  format A-3, rysunek piórkiem , grafika ,farba olejna, akrylowa, pastel suchy lub olejny
· fotografia barwna lub czarno-biała (format A5 lub zbliżony) – fotografie będą oceniane jako osobna kategoria, bez względu na wiek autora.
 
V. Warunki uczestnictwa
· Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy
· Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia ; imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy.
· W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna  oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail
· Równoprawnymi uczestnikami konkursu są   twórcy prac powstałych w czasie warsztatów malarskich organizowanych przez nasze  stowarzyszenie w  2012 roku.
 
VI. Terminy i adresy : prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora
Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej  
41-303 Dąbrowa Górnicza   ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)
w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy :
· Termin nadsyłania prac : 15 październik 2012 (liczy się data stempla pocztowego)
· Termin podsumowania:  połowa listopada  2012
 
VII.  Inne – Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.
 
VIII. Nagrody
            Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię