Wielkopolskie Forum Ekologiczne trwale wpisało się już w kalendarz najważniejszych imprez ekologicznych organizowanych w Poznaniu. Wielkopolskie Forum Ekologiczne ma charakter debaty społecznej, z udziałem wielu grup zawodowych zaangażowanych w gospodarkę odpadami komunalnymi.

Uczestnikami obrad będą m.in. mieszkańcy  Poznania oraz całej Wielkopolski, reprezentanci urzędów gminnych, miejsko-gminnych oraz zakładów zagospodarowania odpadów, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, pracownicy i studenci szkół wyższych z Poznania oraz mediów lokalnych. Podsumowaniem Forum będzie dyskusja z uczestnikami.

Kolejne Forum to siedemnaste już spotkanie, którego tematem będzie wywołujący ciągłe emocje społeczne projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miasta Poznania. Jego wdrożenie oznacza nie tylko konieczność spełnienia szeregu wymagań formalno-prawnych, ale także uzyskania akceptacji społecznej na jego lokalizację i budowę, stąd tematów do dyskusji nie zabraknie, zarówno po stronie zwolenników tego projektu jak i przeciwników.

Omówione zostaną przykłady aktualnie podejmowanych projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w krajach Unii Europejskiej wobec ponad 400 spalarni już tam pracujących oraz stan zaawansowania projektów dla innych polskich miast. W sposób szczegółowy zaprezentowane zostaną wszelkie założenia projektowe budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miasta Poznania. Omówione zostaną działania podejmowane przez Miasto, które  wychodzą naprzeciw postulatom i oczekiwaniom mieszkańców, np. związanym z poprawą i udrożnieniem tras przejazdowych wokół planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów.

W ramach Forum przewidywana jest szeroka dyskusja zwolenników i przeciwników, podczas której poddane dyskusji zostaną główne problemy i obawy społeczne związane z planowanym projektem budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miasta Poznania. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi na pytania, które zgłoszą podczas spotkania.

Kolejne Forum to siedemnaste już spotkanie, którego tematem będzie wywołujący ciągłe emocje społeczne projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miasta Poznania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię