Już po raz trzeci, Fundacja Nasza Ziemia i firma Vattenfall Heat Poland, wyłoniły laureatów konkursu „Szkoła z klimatem”, mającego na celu sfinansować najlepsze projekty poświęcone przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Konkurs jest częścią realizowanego wspólnie przez obydwu partnerów już trzeci rok kompleksowego programu edukacyjnego "Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy".

Wybierając zwycięskie projekty, Jury zwracało uwagę na zgodność działań z celem konkursu oraz ich oryginalność, skalę podejmowanych przedsięwzięć, planowane efekty, w tym efekty medialne oraz długofalowość działań.

A oto 5 zwycięskich placówek:

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Artura Oppmana nr 275  (Targówek) – projekt „Ratujmy klimat – więc pora zaplanować, co robić by energii nie marnować”

2. Europejskie Przedszkole Ekologiczne Baby City (Mokotów) – projekt „Natura w rękach dziecka”

3. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego (Śródmieście)- projekt „Słoneczne jutro”
 
4. Gimnazjum nr 118 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Zespole Szkół nr 94 (Wesoła) – projekt „Klimat w Twoich rękach”
 
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Broniewskiego (Ursus)- projekt „Zielony filtr atmosfery”

Projekt Szkoły Podstawowej nr 275 to oryginalny program edukacji ekologicznej dla szkół wszystkich szczebli nauczania z terenu dzielnicy Targówek. W ramach projektu odbędą się dwa konkursy dla dzieci i młodzieży: na hasło, fraszkę lub wierszyk zachęcający do oszczędzania energii i plastyczny na zaprojektowanie domowego przypominacza o oszczędzaniu energii. Autorka, znając skuteczność metody "nauki przez zabawę", zaplanowała ponadto przeprowadzenie Dzielnicowego Festiwalu Bajki Ekologicznej dla przedszkolaków, a dla starszych uczniów uczniów szkolną imprezę "Zadbaj o klimat, a zarobisz".

Projekt Przedszkola Baby City jest częścią autorskiego programu ekologicznego realizowanego przez placówkę. Uczestnikami zadań będą dzieci w wieku od 2 do 5 lat, ich Rodziny i mieszkańcy Sadyby, zaś celem działań kształtowanie nawyków właściwego gospodarowania zasobami nieodnawialnymi, w tym energią. Projekt zakłada m.in. utworzenie przedszkolnych ekopatroli, które będą pilnować racjonalnego korzystania z energii w przedszkolu, czyli gaszenia świateł, wyłączania sprzętów elektrycznych itd.

Celem projektu „Słoneczne jutro” Zespołu Szkół im. St. Noakowskiego jest przekazanie umiejętności, które pozwolą obecnym uczniom w przyszłym życiu zawodowym na stosowanie i promowanie rozwiązań ekologicznych, jakimi są ogniwa słoneczne. Informacje teoretyczne na temat ogniw zostaną przedstawione podczas zajęć lekcyjnych, zaś praktyczne funkcjonowanie tych urządzeń podczas wycieczki do Ekodomku zasilanego energią słoneczną. 

Po raz trzeci z rzędu w gronie laureatów znalazł się projekt Gimnazjum nr 118 będący kontynuacją dwuletniego już programu edukacyjnego na temat zmian klimatu. Działania zawarte w projekcie zmierzają do podsumowania zdobytej do tej pory przez uczniów wiedzy i umiejętności. Gimnazjaliści będą mogli wziąć udział w różnorodnych konkursach, m. in. w rywalizacji na najlepszą elektroniczną eko-gazetkę pt. „Zadbaj o klimat – pomóż Ziemi”czy na wiersz pt. „Oda do klimatu”. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas gali podsumowującej i na wystawie pod hasłem „Kącik z klimatem” w Urzędzie Dzielnicy.

Projekt zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 4 składa się z dwóch bloków, które będą realizowane wśród uczniów klas 4-6. Blok "Zrozumieć przyrodę" ma na celu zdobycie wiedzy przez uczniów, dokonanie oceny własnego postępowania oraz rozpatrzenie wszystkich możliwości działania dla klimatu. Blok "Być partnerem przyrody" ma na celu podjęcie konkretnych działań zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych przez społeczność szkolną.

Źródło: www.szkolazklimatem.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię