Aż 90% samorządów uważa, że zbyt dużo wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają. Analiza pokazała również, że jako powód realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej samorządy w pierwszej kolejności wymieniają ?szansę na obniżenie wydatków?, a dopiero później ?przeciwdziałanie zmianie klimatu?.

Rozpoczęła się druga edycja konkursu ECO-MIASTO. Samorządy mogą zgłaszać projekty w 3 kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków oraz gospodarka odpadami.W niektórych miastach aż 11% budżetu przeznacza się na rachunki za energię i wodę, więc szansa na obniżenie wydatków stanowi główną motywację samorządów do działania na rzecz efektywności energetycznej. Samorządy rozumieją także znaczenie mobilności zrównoważonej, chociaż obecnie tylko Warszawa i Wrocław, spośród miast biorących udział w konkursie, dysponują infrastrukturą dla pojazdów elektrycznych.

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Koncepcja rozwoju miast, która łączy potrzeby ekonomiczne, społeczne i związane z ochroną środowiska jest wyzwaniem dla całej Europy. W osiągnięciu sukcesu pomoże wymiana doświadczeń, połączenie wysiłków i promowanie sprawdzonych rozwiązań

? mówi Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.

Z analizy formularzy zgłoszeniowych zeszłorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO wynika, że w budżetach 19 miast* zarezerwowano kwotę 670 milionów złotych na inwestycje w efektywność energetyczną budynków. Projekty mają być realizowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Większość miast koncentruje się na termomodernizacji szkół. Niektóre, np. Warszawa i Częstochowa dodatkowo korzystają z systemu monitorowania, który umożliwia wykrycie nadmiernego zużycia prądu, ciepła czy gazu.

Aż 90% samorządów uważa, że zbyt dużo wydają na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają. Analiza pokazała również, że jako powód realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej samorządy w pierwszej kolejności wymieniają ?szansę na obniżenie wydatków?, a dopiero później ?przeciwdziałanie zmianie klimatu?.

Najczęściej wymienianymi działaniami w zakresie mobilności zrównoważonej były: nabycie ekologicznych autobusów oraz rozbudowa sieci tramwajowej. Kraków może pochwalić się najwyższym udziałem transportu zbiorowego w przewozie osób (50%) w porównaniu z innymi miastami powyżej 100 tysięcy mieszkańców, gdzie wynosi on średnio 40%. W tej samej kategorii miast udział ?miękkich? środków transportu (pieszo i rower) wynosi średnio 22%, czyli plasuje się w dolnych granicach średniej Unii Europejskiej.

Miasta przygotowują się także do stworzenia infrastruktury dla samochodów elektrycznych. W ciągu dwóch najbliższych lat Kraków, Rzeszów i Toruń (po Warszawie i Wrocławiu) zamierzają stworzyć sieć punktów ładowania dla takich pojazdów. Dodatkowo, na przykładzie Paryża, Londynu, Amsterdamu i innych dużych europejskich aglomeracji, Wrocław przygotowuje projekt miejskiej wypożyczalni pojazdów elektrycznych, a Rzeszów, Kraków, Warszawa i Słupsk  zamierzają w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzić zniżki za parkowanie dla takich pojazdów.

Do konkursu ECO-MIASTO 2014 samorządy mogą zgłaszać projekty w 3 kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków oraz gospodarka odpadami. Miasta zostaną podzielone ze względu na wielkość: do 100 tys. i ponad 100 tys. mieszkańców. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej eco-miasto.pl. Formularz pozwoli nie tylko na ocenę dotychczasowych dokonań w wybranej kategorii, ale także na identyfikację największych trudności i wyzwań, jakie mają przed sobą miasta oraz zakreśli plany związane z rozwojem zrównoważonym. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września 2014 roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi jesienią na uroczystej gali w Ambasadzie Francji. Projekty oceni jury, w skład którego weszli specjaliści w każdej z kategorii konkursu. Będą to m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki oraz naukowcy i dziennikarze. Jury weźmie pod uwagę realne osiągnięcia gminy, zakres konsultacji społecznych, plany na najbliższe lata, a także innowacyjność wprowadzanych w życie projektów.

Ważnym elementem realizacji projektu są seminaria tematyczne. Spotkania te będą okazją dla przedstawicieli samorządów do wymiany doświadczeń oraz poznania najlepszych międzynarodowych praktyk. Edycji ECO-MIASTO 2014 towarzyszą 3 seminaria odpowiadające tematyce kategorii konkursowych: 4 czerwca 2014 w Lublinie (gospodarka odpadami), 11 września 2014 w Gdańsku (mobilność zrównoważona) oraz 15 września w Zabrzu (efektywność energetyczna budynków).

Laureaci dwóch kategorii, poza prestiżowymi statuetkami i publicznym uznaniem dla prowadzonych działań, otrzymają: samochód elektryczny Renault ZOE do testów na okres 1 miesiąca (kategoria mobilność zrównoważona), dwudniową wizytę w Centrum Innowacji Saint-Gobain DomoLab w Paryżu dla 2 przedstawicieli nagrodzonych miast (kategoria efektywność energetyczna budynków). Ponadto firma Schneider Electric ufundowała nagrodę dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, które zwycięży w kategorii efektywność energetyczna budynków. Dla szkoły wybranej przez laureata firma przygotuje projekt systemu sterowania oświetleniem i ogrzewaniem oraz wyposaży obiekt w urządzenia tego systemu. Dodatkowo po modernizacji budynku i wykonaniu instalacji tego systemu przez szkołę, Schneider Electric zapewni wsparcie inżynierskie potrzebne do prawidłowego jego uruchomienia.

Działania w ramach projektu ECO-MIASTO:
– seminaria tematyczne z udziałem ekspertów z Polski i Francji
Gospodarka odpadami: jak wykorzystać nowe ramy prawne i finansowe?
Lublin, 4 czerwca 2014
Seminarium w ramach V Kongresu Mobilności Aktywnej
Gdańsk, 11 września 2014
Efektywność energetyczna budynków jako narzędzie obniżenia rachunków dla samorządów
i mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska
Zabrze, 15 września 2014
– konkurs ECO-MIASTO
– eco-miasto.pl
strona internetowa jest źródłem informacji na temat konkursu oraz platformą wymiany i promowania dobrych praktyk pomiędzy miastami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię