Grupę docelową projektu stanowią pracownicy biur podróży, dziennikarze, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z otoczenia Podlaskiego Szlaku Bocianiego.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim. Projekt ma na celu ukazanie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków poprzez kampanię informacyjną-promocyjną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Pierwszym z działań projektowych jest organizacja konferencji inaugurującej projekt połączonej z obchodami Dnia Bociana. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Na konferencji zaprezentowana zostanie m. in. koncepcja tworzenia oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim. Przeprowadzone zostaną również dwie prelekcje: ?Bocian biały Ciconia ciconia ?  problemy i ochrona gatunku? i ?Tworzenie oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych: Podlaski Szlak Bociani?, które mają na celu uświadomienie znaczenia podjęcia działań na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej oraz podkreślenie roli Parków Narodowych w propagowaniu zrównoważonego wykorzystania obszarów przyrodniczo cennych.

Po konferencji uczestnicy przejadą do Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie przejdą ścieżką przyrodniczą Kładka Śliwno – Waniewo, która obrazuje większość ekosystemów parkowych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, turystyki przyrodniczej oraz mediów. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 3 czerwca 2014 r. faxem (+48 85 732 68 31) lub drogą elektroniczną (e-mail: [email protected]).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone seminaria dla touroperatorów, dziennikarzy  i blogerów z Polski i Niemiec. Głównym celem zorganizowania seminarium będzie zainteresowanie odbiorców działania tematyką ochrony i zwyczajami Bociana Białego oraz pokazanie obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako miejsca uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego unikatowych walorów przyrodniczych oraz zapoznanie uczestników z zasadami zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody.

Projekt zakłada również organizację imprez eventowych oraz akcji promocyjnych pod hasłem Podlaskie Bociani Raj, które odbędą się m. in. w Łodzi, Białymstoku, Katowicach, Warszawie oraz Lublinie. Jednym z narzędzi będzie prezentowanie materiałów promocyjnych oraz ich rozdawnictwo przez hostessy przebrane w strój bociana białego. Przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli i młodzieży z obszaru przez który przebiega Podlaski Szlak Bociani. Celem będzie przekazanie wiedzy mieszkańcom lokalnym  o unikatowym charakterze obszaru na którym mieszkają, siedliskach BB, jego zwyczajach,  metodach ochrony.

Wśród planowanych działań przewidziano także wydanie folderu i ulotki ?Podlaski Bociani Raj?: zawarte zostaną informacje o zasadach uprawiania turystyki na obszarach chronionych i przyrodniczo cennych, o ochronie gatunku bociana białego oraz bogactwa przyrodniczego województwa podlaskiego. Oprócz informacji merytorycznych folder będzie uzupełniony w informacje praktyczne pomagające zaplanować sobie wycieczkę oraz mapę na której będą opisane miejsca w których można spotkać bociana białego oraz poznać jego zwyczaje. Jednocześnie będzie to cenne źródło informacji nie tylko dla turystów, ale też dla touroperatorów aby zechcieli włączać oferty turystyki przyrodniczej do swoich katalogów oraz kreować turystykę w oparciu o zachowanie równowagi w przyrodzie.

Całkowity koszt projektu: 444 576 PLN.
Kwota dofinansowania: 400 118 PLN.
Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r. ? 31.12.2015 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię