?Eko-logiczny Jarocin, czyli ekologia i logika w jednym? to tytuł spotkania z mieszkańcami gminy Jarocin, które odbyło się 8 marca 2021 r. Wydarzenie przeprowadzono w formule online, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł bezpiecznie śledzić wystąpienia prelegentów, a także kierować do nich pytania.

Spotkanie zostało zorganizowane przez spółkę Energia Jarocin we współpracy z Gminą Jarocin. Partnerami byli ZGO ? Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Jarocińska Agencja Rozwoju, a także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Wydarzenie realizował firma Abrys Sp. z o.o. Co ważne, to pierwsze z cyklu zaplanowanych tego typu wydarzeń.

Ochrona powietrza i czysta energia

Inauguracyjną konferencję poświęcono tematom ochrony powietrza i efektywności energetycznej, skupiając się na zwalczaniu niskiej emisji, wymianie ogrzewania, termomodernizacji czy wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii i samowystarczalności energetycznej.

Po przywitaniu gości przez zastępcę burmistrza Bartosza Walczaka, jako pierwszy prelegent wystąpił Przemysław Hofman, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Mówił on między innymi o ogólnokrajowych programach wsparcia ?Mój Prąd?, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, i ?Czyste Powietrze?, dotyczącym wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych w celu walki ze smogiem. Przemysław Hofman dodał też, że z myślą o takich miastach, jak Jarocin planowane jest stworzenie programu wspierania społeczności energetycznej, np. klastrów bądź spółdzielni energetycznych.

Po przedstawicielu ministerstwa prelekcję na temat zagrożeń z wiązanych z niską emisją wygłosiła dyrektor Działu Edukacji Ekologicznej firmy Abrys, Małgorzata Masłowska-Bandosz. Wyjaśniła ona, jak istotnym problemem nie tylko środowiskowym oraz zdrowotnym, ale społecznym jest zjawisko spalania odpadów i opału o najgorszej jakości.

Następnie głos zabrał Ireneusz Ratajczak, doradca energetyczny z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Prelegent przybliżył zasady pozyskiwania dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych na paliwa stałe na urządzenia bardziej efektywne i ekologiczne. Co ważne, specjalista podkreślił, że kiedy już dokonaliśmy wymiany pieca, to możemy starać się o zdobycie środków, które przeznaczymy na szereg działań związanych termomodernizacją budynku.

Ostatni wystąpienie należało do Daniela Raczkiewicza, eksperta Spółki Energia Jarocin, który przedstawił prezentację na temat samowystarczalności energetycznej gminy. Mówca podkreślił, że dzięki budowie elektrowni PV, której roczna produkcja energii odpowiada rocznemu zużyciu energii przez obiekty gminy, możemy rozliczyć koszty energii w poszczególnych godzinach, wykorzystując korzystną relację profilu produkcji elektrowni w szczycie, w odniesieniu do godzinowych cen rynku hurtowego.

Debata

Punktem kulminacyjnym spotkania była debata, o ekologicznym Jarocinie. Na pytania, w tym od mieszkańców, odpowiedzi udzielali: zastępca burmistrza Jarocina Bartosz Walczak, prezes ZGO ? Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witosław Gibasiewicz, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Ireneusz Ratajczak, a także przedstawiciele spółki Energia Jarocin, reprezentowani również przez Daniela Raczkiewicza.

Zastępca burmistrza, zapytany o planowane wsparcie dla elektromobilności, zapowiedział, że oprócz standardowych ulg w postaci darmowych parkingów, wraz z Energią Jarocin opracowywany jest projekt zapewnienia bardziej atrakcyjnych cen za energię służącą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Ponadto Bartosz Walczak mówił o tym, że Jarocin posiada znakomity system monitorowania jakości powietrza w gminie, a w zakresie ochrony powietrza realizowane są nie tylko inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w instalacje odnawialnych źródeł energii, ale także w zieleń miejską, choćby w postaci ?zielonych? przystanków autobusowych, których wiaty będą pokrywane roślinnością wychwytującą pyły i wytwarzającą tlen.

O osiągnięciach ZGO ? Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie w obszarze odnawialnych źródeł energii i zagospodarowania odpadów, mówił prezes Witosław Gibasiewicz. Podkreślił on, że ze względów ekologicznych i ekonomicznych, ZGO na własne potrzeby wykorzystuje też energię odnawialną z biogazu i za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych. Biogaz wytwarza się z odpadów biodegradowalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców. Zmagazynowany w dwóch zbiornikach biogaz w agregacie kogeneracyjnym przekształca się w energię elektryczną i cieplną. Takie rozwiązanie wraz z instalacją fotowoltaiczną zapewnia Zakładowi samowystarczalność energetyczną. Witosław Gibasiewicz zauważył również, że warto rozważyć wykorzystanie w kontekście pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej także innych odpadów, które obecnie w ogromnych ilościach opuszczają zakład. Prezes zaznaczył, iż w perspektywie kilku lat ZGO zamierza uczestniczyć w działaniach, które pozwolą na uzyskanie samowystarczalności energetycznej gminy Jarocin.

Z kolei Ireneusz Ratajczak, odpowiedział na pytanie, czy wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych mogą złożyć wspólnie wszyscy właściciele mieszkań w budynku wielorodzinnym, posiadającym wspólną kotłownię będącą ich współwłasnością. Natomiast o tym, czym jest inteligentne zarządzanie energią, opowiedział Daniel Raczkiewicz.

Spotkanie online, które na żywo śledziło kilkadziesiąt osób, z pewnością nie wyczerpało puli zagadnień nurtujących mieszkańców gminy Jarocin w kontekście szeroko rozumianej ekologii.

W związku z tym w ramach kampanii edukacyjnej ?Eko-logiczny Jarocin? planowane są kolejne wydarzenia tego rodzaju. Dlatego każdy, komu zależy na zwiększeniu swojej świadomości w zakresie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju jego gminy, powinien z niecierpliwością wyczekiwać kolejnego terminu.

Nagranie wideo ze spotkania jest dostępne: 

https://eko-jarocin.abrys.pl/

GALERIA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię