ZGO ? Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie stawia nie tylko na inwestycje poprawiające efektywność gospodarowania odpadami, ale także na rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska. Dzięki temu takie logiczne spojrzenie na ekologię stało się wizytówką tej jarocińskiej spółki.

Spółka wielokrotnie udowadniała, że jest niewątpliwym liderem w ekologicznych przedsięwzięciach, dlatego z dużym wyprzedzeniem przewiduje sytuację na rynku. Zakład stale się rozbudowuje, a jego funkcjonowanie wymaga dużych ilości energii elektrycznej, której ceny są coraz wyższe.

Sukces energetyczny!

Jak podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie ? Wielkopolskie Centrum Recyklingu, w 2019 roku instalacja zużyła około 2000 MWh energii elektrycznej, a już w 2020 r. ilość zużytej energii wzrosła do ok. 2700 MWh. Jednak dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii udaje się zmniejszyć nie tylko koszty, ale też wpływ instalacji na środowisko.

Droga do obecnego stanu nie była łatwa, a osiąganie celów trwało wiele lat. Stało się tak dzięki długoterminowym planom i zaangażowaniu w projekty odpowiednich osób. Pierwsze panele fotowoltaiczne na sortowni w starej części zakładu zamontowano z inicjatywy byłego prezesa, śp. Mariusza Małynicza. Dostrzegając korzyści środowiskowe, jakie przynosi ten rodzaj pozyskiwania energii, oraz by jeszcze lepiej spożytkować ten potencjał, zarząd spółki postanowił nadal inwestować w instalacje fotowoltaiczne. Realizacja tych ekologicznych zadań była możliwa m.in. dzięki uzyskanym dofinansowaniom. Kolejne panele pojawiły się na dachu budynku garażowego w nowej części zakładu. Dziś na obiektach ZGO-WCR znajduje się 1331 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 425 kWp. Dla porównania w 2018 r. z paneli fotowoltaicznych wyprodukowano 6 MWh, natomiast w 2020 r. było to już 207 MWh, co przekłada się na bardzo duży wzrost produkcji zielonej energii. 

Rok 2020 okazał się zdecydowanie najlepszym pod względem produkcji zielonej energii w instalacji. W sierpniu 2020 r. produkcja energii elektrycznej osiągnęła rekordowy poziom w historii zakładu. Wpływ na taką produkcję miał między innymi rozwój fotowoltaiki. W każdym miesiącu odnotowano większą niż planowano produkcję z OZE oraz trzykrotny wzrost ilości pozyskanej energii elektrycznej w porównaniu do 2019 r.

Produkcja biogazu

ZGO nie tylko ogranicza zakup energii elektrycznej, ale też mniejsza ilość gazu sieciowego, co pokazał rok 2020. Ciepło z kogeneratora zostało wykorzystane w najbardziej zoptymalizowany sposób, co przełożyło się na znaczne obniżenie kosztów kupna gazu z tradycyjnej sieci gazowej. Dzięki produkcji ciepła w kogeneracji zakupiono o 71% mniej gazu sieciowego niż w roku poprzednim, co przyniosło spore oszczędności.

Z niezanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów biodegradowalnych kuchennych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z wysortowanych zmieszanych odpadów komunalnych w fermentacji suchej produkowany jest biogaz. Z komory fermentacyjnej biogaz trafia do dwóch zbiorników buforowych o łącznej pojemności 2000 m3. W agregacie kogeneracyjnym o mocy 776 kW biogaz przekształcany jest na energię elektryczną i cieplną, którą zakład zużywa na własne potrzeby, a nadwyżki energii elektrycznej oddaje do sieci.  W 2018 roku dzięki kogeneracji wyprodukowano 350 MWh energii, natomiast dwa lata później już 3759 MWh.

Spółka nieustannie się rozwija i w planach budowy jest już nowy fermenter, dzięki któremu będzie można produkować jeszcze większe ilości biogazu. Dynamika rozwoju zakładu wynika z wykorzystania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu. 

Dzięki technologii stosowanej przez spółkę wygenerowana energia elektryczna i cieplna pozwala na zasilanie całego zakładu oraz na wytworzenie nadwyżek. Warto zaznaczyć, że energia produkowana w ZGO-WCR jest w 100% energią odnawialną. W 2020 r. wyprodukowaliśmy o 1300 MWh więcej energii niż zużyliśmy. Wiemy, że te wielkości z roku na rok będą rosły, dlatego spółka cały czas inwestuje w najnowocześniejsze technologie. 

ARTYKUŁ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię