Celem projektu jest popularyzowanie idei budownictwa ekologicznego w obiektach oświatowych. Projekt adresowany jest głównie do przedstawicieli samorządów, którzy decydują o tym z czego i w jaki sposób budowane są w Polsce budynki oświatowe, ale nie tylko. Wszak to, w jaki sposób budujemy nasze domy ma bezpośredni wpływ na otaczający nas świat.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2010/31/UE) obliguje państwa członkowskie, aby do 2020 roku wszystkie nowe budynki były budowane w standardzie "o niemal zerowym zużyciu energii".  Budynki administracji publicznej mają w tym zakresie świecić przykładem i zakładane standardy osiągnąć już w 2018 roku.

Świadomość ekologiczna Polaków w tym zakresie rośnie. Z badań wynika, że 85 proc. z nas, kupując materiały budowlane, sprawdziłoby, czy są proekologiczne. Badania ujawniły także, że 62% Polaków uważa, że produkcja materiałów budowlanych ma duży wpływ na zanieczyszczenia środowiska. A 80 proc. Polek zadeklarowało, że ochrona środowiska jest dla nich ważna i że wraz z powiększeniem się rodziny z większą troską myślą o przyszłości, chcąc, by ich dziecko dorastało w zdrowym środowisku.
 
Dzieci w przedszkolach i szkołach spędzają znaczną cześć swojego życia, a  budynki, w których przebywają mają bezpośredni wpływ na ich zdrowie i samopoczucie.
Rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych, sposób ogrzewania i wentylowania pomieszczeń kształtują jakość powietrza, ale decydują również o kosztach użytkowania budynków oraz ich wpływu na środowisko.

Patrząc globalnie branża budowlana i użytkowanie budynków odpowiada za emisję aż 70% gazów cieplarnianych. Budowanie nowych budynków o niskich wskaźnikach energooszczędności jest nie tylko nieopłacalne, ale wkrótce będzie również niedozwolone.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię