W semestrze letnim 2008/09, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego poprowadzi ogólnodostępne popularnonaukowe wykłady, poświęcone prezentacji aktualnych zagadnień ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni najwybitniejsi specjaliści ze świata nauki, instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, jak również praktyków. Podczas wykładów zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zajęcia będą odbywały się w czwartki, w godz. 16−18 w sali nr 1138, Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93 (I piętro).

W programie:
19.02.    Witold Lenart (Uniwersytet Warszawski, UCBS)
Meandry promocji technologii proekologicznych
26.02.    Przemysław Czajkowski (Koordynator Krajowy Programu Małych Grantów GEF)
Rola Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF) w ochronie przyrody i
wzmacnianiu udziału społecznego
 5.03.  Maria Osinska (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.)
Efektywność energetyczna dla klimatu
12.03.    Jacek Skorupski (Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.)
Środowiskowe aspekty budowy dróg ekspresowych w rejonie Warszawy
19.03.    Krzysztof Jakubowski (Komitet Planeta Ziemia PAN)
Ochrona dziedzictwa geologicznego Ziemi
26.03.   Bogdan Kazimierski (Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba
Hydrogeologiczna)
Zasady ochrony wód podziemnych w Polsce
02.04.    Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej)
Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywy
16.04.  Janusz Ostapiuk (Europejska Platforma Recyklingu)
Gospodarka odpadami – założenia prawne a rzeczywistość
23.04.  Ludwik Ryncarz (dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego,
Chojnowskiego i Brudzenskiego)
Nowe wyzwania dla parków krajobrazowych
30.04.  Polskie parki narodowe w kamerze filmowej – pokaz filmów
 7.05.  Grażyna Rokicka (Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich)
Konsumpcja zrównoważona – możliwości i prawa konsumentów
14.05.  Hanna Soszka (Instytut Ochrony Środowiska) 
Stan i ochrona wód powierzchniowych w Polsce
21.05.  Jacek Jezierski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog
Kraju)
Prace geologów – szkodzą czy chronią środowisko?
28.05.    Marta Kuzawinska (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Zagadnienie jakości w administracji – krajowe i unijne inicjatywy a jakość
zarządzania środowiskiem
4.06.    Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski, UCBS)
Ochrona różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej – inicjatywa „Odliczanie
do 2010 roku” i … co dalej?

Źródło: www.ekoedu.uw.edu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię