Projekt realizowany był przez Urząd Miasta w Białymstoku w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego. Przedmiotem projektu będzie budowa i uruchomienie instalacji ogniw fotowoltaicznych do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i turbin wiatrowych zamieniających siłę wiatru na energię elektryczną.

 W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia do produkcji, przetwarzania, pomiaru i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne, energia wiatrowa) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń.

Projekt zakłada budowę „mini elektrowni” o łącznej mocy 29 kW, składającej się z:
 – 3 generatorów wiatrowych o mocy 3 kW każdy, jako obiekty usytuowane na dachu budynku szkoły.
– 2 zestawów ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 10 kW każdy zamontowane na dachu budynku szkoły. Urządzenia poprzez ich montaż na dachu budynku szkoły są zabezpieczone przed ingerencją osób niepożądanych,

„ Mini elektrownia ” przeznaczona jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. Nie występuje tutaj akumulator, cała energia jest zużywana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Podstawową zaletą systemu jest zastosowanie go jako elektrowni słonecznej i wiatrowej. Energia produkowana przez system jest stale dostarczana do sieci, użytkownik kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym. System jest „bezobsługowy”, oznacza to że nie wymaga dozoru użytkownika.

Projekt instalacji elektrycznej budynku będzie uwzględniał instalację elektryczną urządzeń odnawialnych źródeł energii oraz zagwarantuje połączenie nowej instalacji z rozdzielnią główną szkoły. Rozdzielnia główna zostanie rozbudowana oraz zostaną zamontowane nowe urządzenia pomiarowe wytworzonej energii elektrycznej. Ponadto zastosowane zostaną zabezpieczenia różnicowo-prądowe, przetężeniowe i ochronniki przepięciowe.

W ramach projektu utworzone zostanie stanowisko z możliwością pomiaru prądu z instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej oraz komputery z profesjonalnym oprogramowaniem umożliwiającym pełną wizualizację parametrów pracy instalacji z możliwością archiwizacji danych.

Planowane rzeczowe rozpoczęcie projektu nastąpi w II kw. 2011r., natomiast jego rzeczowe zakończenie planuje się w II kw. 2012r., a finansowe w III kw. 2012 r. Celem nadrzędnym do którego przyczynia się realizacja projektu jest zachowanie obecnego stanu środowiska regionu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie realizowane poprzez cele bezpośrednie projektu, tj.
– wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budowa i uruchomienie instalacji ogniw fotowoltaicznych do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i turbin wiatrowych zamieniających siłę wiatru na energię elektryczną.
– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,
– podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Białegostoku, nauczycieli i uczniów -informowanie o możliwościach jakie za sobą niosą odnawialne źródła energii mieszkańców Białegostoku, nauczycieli i uczniów,
– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych szkoły.

 Źródło: www.podlaskiedotacje.pl

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia do produkcji, przetwarzania, pomiaru i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych. / Fot. Donald Macleod, www.flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię