W grudniu w Łodzi podsumowano i wręczono nagrody laureatom konkursów organizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi ? ?Strażnik Siedlisk Przyrodniczych? i ?EkoBelfry 2011?. Przed publicznością wystąpiły dzieci z nagrodzonych szkół i przedszkoli prezentujące swoje dokonania artystyczne z zakresu ochrony środowiska.

Tytuł „Strażnika Siedlisk Przyrodniczych” został przyznany już po raz trzeci. Kolegium konkursowe wybiera laureatów spośród mieszkańców województwa łódzkiego, którzy działają na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Tegorocznym zwycięzcą został pan Andrzej Zinowski za realizację zadania „Zachowanie siedliska przyrodniczego i tworzenie korzystnych warunków dla bytowania bobra europejskiego, licznych gatunków ptaków, płazów, gadów i ssaków”, w imieniu którego nagrodę z rąk Dyrektora Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Hieronima Andrzejewskiego, odebrała córka, Monika Zinowska. Spośród nadesłanych zgłoszeń kolegium konkursowe ponadto nagrodziło pieniężnie czterech laureatów oraz wyróżniło trzech uczestników. Pula nagród wyniosła łącznie 10.000 złotych.

Z kolei konkurs „EkoBelfry 2011” jest nowym projektem Funduszu. Dedykowany jest nauczycielom, którzy realizując program nauczania w oparciu o edukację ekologiczną, wykazują się pomysłowością, wytrwałością i poświęceniem. Dlatego też głównym założeniem „EkoBelfrów 2011” jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych pedagogów oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie. I edycja „EkoBelrów 2011” cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem placówek oświatowych z całego województwa łódzkiego. Do Funduszu napłynęła rekordowa ilość 238 zgłoszeń, które zostały dokładnie ocenione przez kolegium konkursowe.

Źródło: WFOŚ Łódź

I miejsce, EkoBelfer Agnieszka Kucharska / Fot. WFOŚ Łódź

Strażnicy Siedlisk Przyrodniczych, piąta od lewej Monika Zinowska / Fot. WFOŚ Łódź

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię