Starosta Bartoszycki oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach organizują V konkurs ekologiczny dla szkół pt.?Edukacja ekologiczna, podstawą poprawy stanu środowiska?.

Konkurs przewiduje 3 kategorie:
Kategoria A. Ocena wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony środowiska (test wiedzy)
Kategoria B. Ocena wykonania plakatu o treści ekologicznej.
Kategoria C. Ocena zaprezentowanej piosenki ekologicznej.

Konkurs odbędzie się 15 maja br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach.
Wartość pierwszej nagrody dla szkoły wynosi 1300 zł. Organizatorem V edycji Konkursu Ekologicznego „Edukacja ekologiczna, podstawą poprawy stanu środowiska” jest Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Patronem Honorowym konkursu jest Starosta Bartoszycki.

Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych z terenu Powiatu Bartoszyckiego, prowadzących nauczanie oraz podejmujących działania z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Podstawowym celem konkursu jest m.in. promocja innowacyjnych i oryginalnych przedsięwzięć proekologicznych, ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska wśród młodzieży szkolnej oraz tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu – co wpłynie na wymierne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, mniejsze zużycie wody, energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenie ilości spalin na drodze – rower zamiast samochodu, zwiększenie udziału produktów rolnictwa ekologicznego w zakupach, itp.

Organizatorem konkursu jest Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach.

Przewiduje się trzy rodzaje testów tj. dla poszczególnych klas.

Źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię