Od 1 do 3 maja potrwa rowerowa EKOmajówka na Roztoczu. Józefowska rowerowa EKOmajówka jest trzydniową imprezą rowerową o charakterze turystyczno-krajoznawczym, podczas której, każdego dnia, jej uczestnicy, będą mieli do pokonania na rowerze kilkadziesiąt km. Start i meta wycieczek rowerowych, w poszczególnych dniach imprezy, usytuowane będą w Józefowie.

Trasy wycieczek rowerowych poprowadzone będą z wykorzystaniem istniejących tras rowerowych, m.in.: „Centralnego szlaku rowerowego Roztocza”, „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu” i „Trasy rowerowej do Florianki” oraz szlaków turystycznych.

Ze 172 km tras, poprowadzonych drogami asfaltowymi, szutrowymi, polnymi i leśnymi, ponad połowa przebiega przez Roztoczański Park Narodowy i jego otulinę oraz Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Topografia tras jest bardzo zróżnicowana; od wielokilometrowych, płaskich odcinków, po dosyć karkołomne podjazdy i zjazdy, wymagające od uczestnika rajdu opanowania dobrej techniki jazdy i przygotowania kondycyjnego.

Na rajd organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie osoby, które chcą zaznać „prawdziwych roztoczańskich klimatów” pośród rowerowej braci i czują się na siłach pokonać wyzwania tras rajdu.

Cele rajdu:

1. konsekwentna popularyzacja „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza” jako markowego produktu turystycznego oraz roztoczańskich tras rowerowych w szczególności: „Trasy rowerowej do Florianki” i „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej”.
2.      popularyzacja i poznanie ochrony przyrody i kultury Roztocza,
3.      promocja produktu turystycznego: „Józefów Rowerowa stolica Roztocza”,
4.      promocja wystawy stałej „Przyroda Roztoczańskiego Parku Narodowego”,
5.      integracja środowisk wpływających na działania związane z turystyką na Roztoczu,
6.      poznanie walorów przyrody i kultury Roztoczańskiego Parku Narodowego,
7.      promocja turystyki rowerowej na Roztoczu jako optymalnej formy uprawiania turystyki,
8.      przybliżenie idei powstania sieci Natura 2000 na przykładzie Roztocza.

Miejsce: miasto Józefów, „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza” na odcinku Zwierzyniec – Podlesina, „Trasa rowerowa do Florianki”, „Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, Izba Leśna we Floriance, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego,
gminy: Józefów, Zwierzyniec, Tereszpol,  Krasnobród, Susiec, Łukowa, Narol.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Uczestnicy rajdu:  ok. 250 osób.

Program rajdu:

1 maja (sobota)

9.00 – 11.00
   
Rejestracja uczestników rajdu – parking przy Urzędzie Miejskim w Józefowie ul. Kościuszki 37.

11.00  

Powitanie uczestników rajdu i omówienie zasad uczestnictwa w rajdzie.

11.15 – 17.00

Przejazd trasą: Józefów – Florianka – Zwierzyniec – Guciów – Lasowe-Józefów; długość trasy –  ok. 50 km; we Floriance – zwiedzanie stajennej hodowli Konika Polskiego i Izby leśnej; w Zwierzyńcu – Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego. W Zwierzyńcu, uczestnicy rajdu skonsumują posiłek regeneracyjny.

18.00 – 21.00
   
Ognisko turystyczne z konkursami wiedzy o Roztoczu i ochronie przyrody oraz piosenką turystyczną.

2 maja  (niedziela)

8.30 – 9.00
   
zbiórka uczestników rajdu – parking przy Urzędzie Miejskim w Józefowie
ul. Kościuszki 37.

9.00 – 17.00  

Przejazd trasą: Józefów-Rezerwat „Nad Tanwią”- Huta Różaniecka – Narol – Podlesina–Łosiniec-Susiec–Józefów; długość trasy- ok. 82 km; na trasie: omówienie przebiegu bitwy pod Osuchami (przed pomnikiem w Maziarzach), zwiedzanie rezerwatu „Nad Tanwią” oraz pałacu Łosiów w Narolu, w połowie trasy-w Narolu, uczestnicy rajdu zjedzą obiad.

18.00- 21.00

Ognisko turystyczne z piosenką turystyczną.

3 maja  (poniedziałek)

8.30 – 9.00

zbiórka uczestników rajdu – parking przy Urzędzie Miejskim w Józefowie ul. Kościuszki 37.

9.00 – 15.00

Przejazd trasą: Józefów-Senderki -Stara Huta- Majdan Kasztelański-Górecko Stare-Górecko Kościelne -Tarnowola-Józefów; długość trasy – ok. 40 km; na trasie zwiedzanie: pracowni mistrza kamieniarstwa oraz Górecka Kościelnego; zobaczenie czterech kamieniołomów i zdobycie dwóch szczytów gór – Młynarki i Krzyżowej. W Górecku Kościelnym, dla uczestników rajdu przewidziany jest posiłek regeneracyjny.

15.00 -17.00

Podsumowanie i zakończenie rajdu.

Warunki uczestnictwa:

 1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu.
·  Koszt udziału w rajdzie wynosi 50 zł, młodzież poniżej 18 roku życia jest zwolniona od opłaty.
·  Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Józefów – 85 9644 1033 2007 3300 7465 0001.
·  Ilość uczestników rajdu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  2. Podczas rejestracji należy koniecznie na karcie zgłoszenia podać: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr tel., e-mail.
  3. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmuje: Robert Rabiega; Urząd Miejski w Józefowie, tel. 502 241 983, 84-6878 133 wew. 34, e-mail: [email protected].
   4. Informacji udziela również: Tadeusz Grabowski, Roztoczański Park Narodowy, tel. 663 766 674, 84-6872 066, wew. 324. e-mail:[email protected].
   5. Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych.
   6. Zgłoszenie się na rajd i zapisanie się na listę uczestników rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązaniem do        przestrzegania jego postanowień.
 

 Więcej informacji

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię