Fundacja Aeris Futuro realizuje projekt edukacyjny ?Ekoreporter?, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, zlokalizowanych w małych miejscowościach województwa małopolskiego.

Oddajmy głos młodemu pokoleniu

Zbyt rzadko oddajemy głos najmłodszemu pokoleniu, a jeszcze rzadziej słuchamy, co jego przedstawiciele mają nam do powiedzenia. Oczekujemy, że „gdy przyjdzie na to czas” będą potrafili wykazać się odpowiedzialnością społeczną, sami nauczą się podejmować decyzje i bronić swoich racji. Zamiast kształtować poczucie, że ich poglądy są dla nas ważne, pozwalamy, by nie zostały nawet zwerbalizowane.

Projekt „EKOREPORTER” ma na celu rozbudzenie w młodzieży gimnazjalnej zainteresowania najbliższym otoczeniem, skłonienie do refleksji nad miejscem młodego człowieka w społeczeństwie, a także, co chyba najbardziej istotne, pokazanie mu, że jego zdanie jest dla dorosłych ważne. Podczas warsztatów pomagamy w poszukiwaniu tematów do działań reporterskich, nakłaniamy do refleksji oraz zadawania pytań. Dajemy narzędzia, niezbędne dla dalszego poszukiwania środków wyrazu. Zachęcamy do działania, dokonywania wyborów i oceniania wydarzeń oraz zjawisk. W ten sposób pokazujemy, że odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszym otoczeniu, spoczywa na każdym z nas, niezależnie od wieku. Uczymy też, że bierność nie jest rozwiązaniem.

Młodzi ludzie lubią i potrafią się organizować, jeśli obrany przez nich cel wart jest wysiłku, dlatego naszym głównym zadaniem jest wskazanie tego celu i wspomaganie radą oraz dzielenie się doświadczeniem w zakresie ekologii oraz doskonalenia warsztatu dziennikarskiego. Jeśli uda nam się nakłonić uczniów doposzukiwania własnych tematów, dostrzegania tego, co w ich otoczeniu pozytywne oraz tego, co wymaga zmiany, będziemy mogli powiedzieć,że odnieśliśmy sukces. Reszta stanie się już poza naszym udziałem.

Kinga Szumilas, edukatorka w projekcie EKOREPORTER
 

W ramach projektu, dofinasowanego ze źródeł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadzony zostanie cykl 10 dwuczęściowych, interaktywnych warsztatów, dzięki którym uczniowie będą mieli okazję nie tylko poznać walory przyrodnicze naszego regionu, ale też zgłębić tajniki dziennikarstwa obywatelskiego, opisującego ważne problemy ekologiczne i promującego postawę prośrodowiskową.

Interaktywne zajęcia „z piórem i kamerą” pogłębiające wiedzę o regionie i perspektywach zmian pokażą gimnazjalistom możliwości oddziaływania na innych członków społeczeństwa, zarówno ich rówieśników jak i rodziców, nauczycieli, sąsiadów.

Podczas pierwszej części uczestnicy poznają podstawowe zasady ochrony przyrody oraz pogłębią swoją wiedzę o walorach przyrodniczych Małopolski a szczególnie swoich okolic. Poznają zasady pisania artykułów o tematyce społeczno-ekologicznej, metody wyszukiwania informacji oraz techniki prowadzenia wywiadów, dzięki którym ich artykuły będą wzbogacone o indywidualne opinie mieszkańców na poruszane tematy. Podczas zajęć uczniowie przygotują się do napisania artykułów, które zostaną opublikowane w gazetce, która zostanie wydana na zakończenie projektu. Następnie uczniowie wraz z prowadzącymi wyjdą z kamerą w teren i będą przeprowadzać wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności na temat nurtujących ich tematów poruszanych w warsztatach. 

Źródło: Aeris Futuro

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię