We wtorek, 27 kwietnia w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ?Eko-MAZURY? doszło do podpisania ostatniej już umowy w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku?.

Kontrakt na opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej jest jednym spośród czterech tzn. miękkich kontraktów na usługi w ramach dużego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania to 41 929 185,07 zł.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą oznacza zakończenie procedur przetargowych dotyczących niniejszej inwestycji. Dotychczas w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono Wykonawców na wybudowanie Zakładu Głównego i kwatery balastu, 3 stacji przeładunkowych wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów oraz  na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, Informacji i promocji oraz Pomocy Technicznej dla Projektu.

Aby powstający w Siedliskach k/Ełku wielofunkcyjny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów mógł spełniać swoją funkcję, niezbędne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, jak i wzrost zaangażowania po stronie mieszkańców w proces selektywnej zbiórki odpadów. Wzrost świadomości ekologicznej w perspektywie czasu przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, wyeliminowania „dzikich” składowisk oraz większej skuteczności w procesie selektywnej zbiórki odpadów poprzez ukształtowanie odpowiednich wzorców zachowań proekologicznych.

Poziom wiedzy ekologicznej będzie podnoszony poprzez organizację cyklicznych spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół  prowadzących nauczanie przedmiotów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska oraz wychowawców grup przedszkolnych, wydawanie kwartalnika edukacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dystrybucję materiałów szkoleniowych i organizację warsztatów, seminariów i kursów wiedzy ekologicznej, produkcję filmu edukacyjnego. Wiedza ekologiczna będzie również przekazywana w formie zabawy na imprezach, turniejach i różnorakich konkursach.

Na potrzeby kampanii edukacyjnej zostanie opracowany specjalny program edukacyjny wraz ze scenariuszami zajęć i wzorami prac domowych, który zostanie wdrożony do realizacji  w placówkach oświatowych wszystkich poziomów nauczania na obszarze objętym projektem. Podstawowym założeniem przy tworzeniu programu będzie unikanie encyklopedyzmu, a wykorzystanie jak najbardziej różnorodnego wachlarza aktywizujących metod pracy-gier, zabaw, doświadczeń, dyskusji. Podniesie to atrakcyjność zajęć realizowanych w szkołach i przedszkolach i zapewni wysoką efektywność jego realizacji – mówi Magdalena Kaczorowska-Dołowy, kierownik projektu edukacyjnego z firmy Scott Wilson.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku tworzy 12 jednostek samorządowych (miasto Ełk, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki i gminy miejsko-wiejskie: Olecko, Gołdap, Biała Piska), które zjednoczyły się celem stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami spełniającego wymogi prawa polskiego i europejskiego. Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Związek powołał Spółkę „Eko-MAZURY”, która zajęła się prowadzeniem gospodarki odpadami na jego terenie poprzez realizację niniejszej inwestycji. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km².

 

Kontrakt na opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię