We wtorek, 8 czerwca w Jaworznie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu energetycznego pn. „Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne”. Spotkanie upłynęło pod znakiem gratulacji, braw oraz podziękowań skierowanych do wszystkich, którzy przyczynili się do pobudzenia zdrowej rywalizacji w dziedzinie energetyki.

Na finale obecni byli znamienici goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli środowisk edukacji i energetyki. Patronów projektu reprezentowali Sekretarz Miasta Jaworzna, Ewa Sidełko-Paleczny, oraz Wiceprezes Południowego Koncernu Energetycznego, członka grupy Tauron, Mariusz Rechul. Partnerów projektu – dr inż. Leszek Kurcz i dr inż. Stanisław Porada z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, dr Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej, dr Aleksander Wolski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz mgr Mariusz Iskra z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sponsorów – mecenas Barbara Zmierczak-Stawicka z Kancelarii Prawnej SWS Skoczyński-Wachowiak-Strykowski w Poznaniu.

W skład jury konkursu wchodzili specjaliści w dziedzinie energetyki:

 • przewodniczący jury – prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej,
 • dr Iwona Jelonek z Uniwersytetu Śląskiego,
 • dr Marek Krannich z Politechniki Śląskiej,
 • dr Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej,
 • dr Rafał Kozłowski z Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
 • mgr inż. Zbigniew Banasik – Wiceprezes Spółki Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III.

Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których udział w konkursie stanowił okazję do zmierzenia się z trudną sztuką pisania prac badawczych, jury zdecydowało nagrodzić:

 • Marię Fiałkowską z I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku – I miejsce,
 • Annę Miś z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w i Martę Budak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie – II miejsce (ex aequo),
 • Rafała Wieczorka z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie i Pawła Woźnicę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie – III miejsce (ex aequo),

oraz przyznać równorzędne wyróżnienia Karolinie Graboś z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, Bartłomiejowi Jodłowskiemu z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Jaworznie i Markowi Sułowskiemu z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Jaworznie.

Dominującym tematem prac w tej kategorii wiekowej były odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego.

W kategorii studentów szkół wyższych, którym udział w konkursie mógł pomóc w wyborze tematu pracy magisterskiej czy zdobyciu prestiżu i wpisanych do indeksu osiągnięć, nagrody przyznane zostały:

 1. Michałowi Kumorowi z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw) za pracę „Zgazowanie węgla – szansa na czyste jutro” – I miejsce,
 2. Radosławowi Sobczakowi z Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Historyczno-Pedagogiczny) oraz Politechniki Opolskiej (Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji) za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne jako cel polityki energetycznej” i Marcinowi Łapie z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw) za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne poprzez efektywność energetyczną” – II miejsce (ex aequo),
 3. Agnieszce Kardasz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Prawa i Nauk o Gospodarce) za pracę „Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego” i Mateuszowi Wronie z Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Nauk Społecznych) za pracę „Metody realizacji polityki energetycznej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa” – III miejsce (ex aequo).

Równorzędne wyróżnienia przyznano Marcie Mastalerskiej z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw) za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne poprzez efektywność energetyczną”, Martynie Marii Mosiołek z Akademii Polonijnej w Częstochowie (Filologia angielsko-niemiecka) oraz Politechniki Częstochowskiej (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska) za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne jako cel polityki energetycznej” i Annie Idzikowskiej z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw) za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne gminy”.

O potrzebie pionierskich działań takich jak niniejszy projekt świadczyć może rosnące zainteresowanie konkursem. Zachętą dla zainteresowanych, oprócz wartościowych nagród, powinna być atmosfera panująca podczas gali rozdania nagród. Rzadko kiedy można bowiem liczyć na taką życzliwość ze strony organizatorów czy chęć rozmowy po oficjalnej ceremonii rozdania nagród. Samo spotkanie było na tyle ważnym wydarzeniem dla społeczności miasta Jaworzna, że zostało zarejestrowane na kasetach kamer telewizji Jaworzno oraz dyktafonów wysłanników Polskiego Radia Katowice.

Autorką i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest dr Halina Rechul natomiast organizatorami Zespół Szkól Ogólnokształcących i Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.  Podkreślić należy, że obecna edycja  konkursu  mogła odbyć się dzięki zaangażowaniu Dyrektor ZSO, mgr Elwiry Woźniak Lehnort oraz nauczycieli i uczniów z jej szkoły. 

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Jaworzna, Zespół Parlamentarny ds. Energetyki, Prezes Południowego Koncernu Energetycznego, Śląski Kurator Oświaty, Związek Powiatów Polskich, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.Partnerami projektu edukacyjnego w formie konkursu byli: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Politechnika Opolska.

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się podziękowania za wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakich dostarczyli członkom Jury.
 

Laureaci z jury.

Członkowie jury.

Dominującym tematem prac w tej kategorii wiekowej były odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego. / Fot. Martin Boose, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię