?Generator Koncepcji Ekologicznych ? GEKON? to najnowszy program polskiego rządu, mający na celu wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Dziś ruszył pierwszy konkurs w ramach programu. Jego budżet wynosi 280 mln zł.

GEKON powstał na mocy porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). To pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które sfinansuje ekologiczne projekty – od momentu powstania koncepcji do wdrożenia. Łącznie na realizację programu obie instytucje przeznaczyły 400 mln złotych.
 
To wspólny projekt resortów nauki i środowiska, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozwój polskich zielonych technologii to podwójna szansa. Z jednej strony pomagamy polskim przedsiębiorcom i naukowcom opracowywać nowoczesne, konkurencyjne na świecie produkty. Nowoczesny biznes tworzony w kraju to szczególnie cenne miejsca pracy. Po drugie, projekty powstałe przy wsparciu programu GEKON będą narzędziami pomocnymi nam w działaniach na rzecz ochrony środowiska – mówi Marcin Korolec, Minister Środowiska.
 
W ramach GEKON o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w 5 obszarach:
  1. środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
  2. efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
  3. ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
  4. pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
  5. nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł, w tym: na fazę badawczo-rozwojową – 120 mln zł; na fazę wdrożeniową – 160 mln zł. Drugi konkurs ogłoszony zostanie w przyszłym roku.

Szczegółowe informacje o programie 
 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię