Fotografie przedstawiające rośliny leśne występujące w naturalnym środowisku są przedmiotem konkursu ?Dziko rosnące rośliny leśne?, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lidzbarku Warmińskim i Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs ma promować sztukę fotografowania oraz rozbudzać i rozwijać zainteresowania przyrodnicze wśród uczniów, a także  odkrywać młode  talenty fotografii przyrodniczej, m.in. poprzez nagradzanie oraz ukazanie ich twórczości szerszej publiczności.

Uczestnik może przesłać na konkurs tyko 1 pracę (format zdjęć 20×30 cm, odbitki kolorowe lub czarno-białe). Może to być cykl składający się maksymalnie z 3 zdjęć lub praca pojedyncza

Pracę konkursową i wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć do 30 września 2011 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Lipowa 17 A,11- 100 Lidzbark Warmiński  z dopiskiem: Konkurs „Dziko rosnące rośliny leśne”.

Prace będą oceniane w kategorii: klasy IV-VI. Jury wybierze 3 najlepsze prace przyznając I, II, III miejsce oraz przyzna wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.  Jury oceniać będzie: poprawność merytoryczną (zgodność z tematem) /0-5punktów/, estetykę (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) /0-5 punktów/, ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)   /0-5punktów/.

Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Organizatorzy przewidują trzy nagrody rzeczowe (o wartości I miejsce – 300 zł, II miejsce 250 zł, III miejsce 200 zł) oraz wyróżnienia.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod numerami telefonów i poczty elektronicznej:
•    Katarzyna Tyl-Hatlińska – wysyłając pytania na adres e-mail [email protected]
•    Alicja Szarzyńska – (89) 522851, 500435688 lub wysyłając pytania na adres e-mail [email protected] lub [email protected]

ps cytat z tytule pochodzi z piosenki Marka Grechuty, pt. "W dzikie wino zaplątani"

Konkurs ma rozwijać zainteresowania przyrodnicze wśród uczniów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię