Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 6 do 11 lat. ?Eko-szkoła? rozwija świadomość ekologiczną, umożliwiając uczniom naukę o zmianach klimatycznych oraz sposobach ochrony środowiska poprzez gry i zabawy edukacyjne.

W ramach projektu organizator – firma Panasonic na swojej stronie internetowej udostępnia uczestniczącym szkołom bezpłatne materiały edukacyjne dla uczniów oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Materiały te są dostarczane do szkół biorących udział w programie również w wersji papierowej. Szkoły uczestniczące w projekcie Eko-szkoła mają również możliwość udziału w konkursie na Eko-pamiętnik. Uczniowie uzupełniają Eko-pamiętniki w oparciu o to, czego nauczyli się podczas zajęć, lub spisują własne pomysły czy aktywności mające na celu ochronę przyrody. Może to być np. opis akcji sadzenia roślin czy sprzątania lasu.

Eko-pamiętniki mogą być tworzone przez pojedynczych uczniów bądź przez grupy składające się z maksymalnie pięciorga dzieci. Uzupełnione Eko-pamiętniki należy odesłać do dnia 18 maja 2012 roku na adres: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9A, 02- 583 Warszawa z dopiskiem ‘Eko- szkoła’.

Zwycięskie Eko-pamiętniki krajowego etapu konkursu zostaną wybrane do dnia 31 maja 2012 roku. Wyboru dokona Komisja CSR polskiego oddziału firmy Panasonic, składająca się z przedstawicieli firmy Panasonic. Wszystkie zwycięskie „Eko-pamiętniki” z etapu krajowego zostaną automatycznie zakwalifikowane do etapu europejskiego.

Za kryteria oceny prac konkursowych przyjmuje się: sposób przedstawienia tematu, korzyści dla środowiska, estetykę pracy, merytoryczność oraz poziom zaangażowania w działania na rzecz ekologii. Konkurs składa się z trzech etapów: krajowego, europejskiego oraz finału światowego. W finale wezmą udział szkoły z różnych krajów świata. Na każdym etapie konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Panasonic. Organizatorem krajowego etapu konkursu jest Panasonic Marketing Europe GmbH oddział w Polsce.

Opis kolejnych etapów konkursu na Eko-pamiętnik:

•    Etap krajowy: najciekawsze Eko-pamiętniki ze szkół podstawowych z całej Polski zostaną zakwalifikowane do europejskiego etapu konkursu. Na tym etapie zwycięskie szkoły otrzymują również nagrody w postaci sprzętu firmy Panasonic do kwoty 1500 PLN. Ponadto dla szkoły – zdobywcy nagrody specjalnej – nagrodami są: projektor multimedialny (http://www.archiwum.panasonic.pl/oferta.php?sub=348) oraz tablica interaktywna (http://www.panasonic.pl/html/pl_PL/Produkty/UB-T880/overview/5739154/index.html) firmy Panasonic. Nagrody te są zaawansowanym narzędziami edukacyjnymi, zwiększającymi atrakcyjność zajęć oraz ułatwiającymi pracę pedagogom. Do sprzętu dołączone jest również oprogramowanie, dzięki  któremu tablica Panaboard oraz projektor współpracują ze sobą. Dzięki interaktywnej tablicy oraz projektorowi możliwe jest również korzystanie z materiałów dostępnych w sieci.

•    Etap ogólnoeuropejski: laureaci tego etapu zostaną wybrani spośród zwycięzców szczebla krajowego, pochodzących z krajów europejskich. Firma Panasonic zobowiązuje się również do wypłacenia kwoty 5 000 EUR na ekologiczne działania zwycięskiej szkoły, zgodnie z  uzgodnieniami pomiędzy szkołą a Panasonic.
•    Zwycięskie „Eko-pamiętniki” zostaną następnie wysłane do Japonii na światowy etap Konkursu.

Jak przystąpić do programu Eko-szkoła oraz do konkursu na Eko- pamiętnik?

1.    Aby wziąć udział w programie Eko-szkoła oraz w konkursie na Eko- pamiętnik należy dokonać rejestracji online na stronie www.panasonic.pl w zakładce Kids School (Centrum Nauczyciela).
2.    Nauczyciele otrzymują kod dostępu i pobierają bezpłatny materiał edukacyjny oraz dydaktyczny, w oparciu o który przygotowują swoje autorskie lekcje ekologii. Materiały te są dostępne dla zarejestrowanych szkół również w formie papierowej. Adres strony z której można pobrać materiały: http://www.panasonic.pl/html/pl_PL/W-2/6793168/index.html.
3.    Nauczyciele przeprowadzają lekcje w oparciu o udostępnione materiały edukacyjne, a uczniowie uzupełniają Eko-pamiętniki. Następnie szkoły odsyłają uzupełnione Eko-pamiętniki do krajowego oddziału firmy Panasonic. Wszystkie nadesłane Eko-pamiętniki biorą udział w krajowym etapie konkursu.

Program Eko-szkoła jest programem międzynarodowym. W Polsce rozpoczyna się obecnie II edycja projektu. Pierwsza edycja Eko-szkoły cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, w ciągu kilku miesięcy do Programu zarejestrowało się prawie 50 szkół, a objętych zostało nim prawie 4000 uczniów.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię