Projekt ma charakter edukacyjny i powstał w odpowiedzi na problem zanikania zadrzewień, stanowiących o unikatowym charakterze krajobrazu rolniczego powiatu międzychodzkiego.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Walor do 30 czerwca br. na terenie powiatu międzychodzkiego, a parterami w realizacji projektu jest m.in. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. "Jabłoniowy szlak" ma zwrócić uwagę społeczności wiejskiej na potrzebę ochrony zadrzewień i tradycyjnych sadów, jako elementów krajobrazu służących zachowaniu zrównoważonego środowiska, stworzyć możliwości zaangażowania i działania obywatelskiego w aktywną ochronę zadrzewień i starych odmian drzew owocowych, oraz promować partnerstwo między organizacją pozarządową Walor, brytyjskim stowarzyszeniem The Tree Council, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, a władzami gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków i Międzychód oraz szkołami rolniczymi.

Ze względu na wyjątkowe wartości przyrodnicze, większość obszaru powiatu międzychodzkiego jest chroniona w ramach Sierakowskiego Parku Krajobrazowego oraz jako obszar NATURA 2000. Teren ten, od lat 20-tych ubiegłego wieku nazywany jest „Krainą 100 jezior” i stanowi główną bazę turystyczną Wielkopolski. Obok dużych kompleksów leśnych i jezior, największą wartość i atrakcję turystyczną stanowi krajobraz rolniczy bogaty w zadrzewienia śródpolne, piękne aleje przydrożne i tradycyjne sady.

Niestety, te ważne elementy wielkopolskiego krajobrazu kulturowego będące naturalnym dziedzictwem poprzednich pokoleń i stanowiące o unikalnym charakterze tego terenu, w ostatnich latach są likwidowane. Świadczą o tym liczby wniosków o zaopiniowanie wycinki drzew – jest ich w ostatnich latach ponad 100 rocznie dla terenu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, przy czym, jeden wniosek oznacza zwykle zamiar wycięcia kilku drzew. Liczby te należy powiększyć o nielegalne wycinki oraz o wycinki drzew owocowych w alejach przydrożnych i sadach, które nie wymagają pozwolenia.

Beneficjentem niniejszego projektu jest społeczność rolnicza, wśród której wyróżnia się dwie grupy docelowe: młodzież wiejską oraz rolników dorosłych. Obok konferencji i szkoleń, konkursów i wycieczek, zaplanowano tworzenie ekspozycji lokalnych odmian drzew owocowych. Działanie to przyczyni się (tzw. społeczna forma ochrony przyrody) do zaangażowania miejscowej społeczności i uświadomienia jej wartości dziedzictwa, jakie posiada na swoim terenie, potrzeby jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Działania w ramach projektu "Jabłoniowy Szlak"

  • Konkursy

Konkurs fotograficzny dotyczący zadrzewień śródpolnych, alei  i tradycyjnych sadów.
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą zadrzewień śródpolnych, alei i tradycyjnych sadów.
 

  • Konferencje
     
  • Szkolenia i seminaria

• Wiosną 2010 roku odbędą się 2 szkolenia dla rolników i uczniów z praktycznym pokazem zakładania tradycyjnych sadów. Szkolenia będą połączone z zakładaniem szkółki kolekcyjnej w ekspozycji starych odmian owocowych przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Wymiar szkoleniowy posiadać będą także przygotowywane przez nas „Majówki dendrologiczne” i spotkania „Na jabłoniowym szlaku” w ramach których uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat rozpoznawania gatunków drzew.

  • Ekspozycja

W ramach projektu planowane jest utworzenie na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie ekspozycji starych lokalnych odmian drzew owocowych. Ekspozycja. Ekspozycja stanowić będzie formę banku starych odmian z tego terenu. Po drugie, w ramach przyekspozycyjnej szkółki prowadzone będą szkolenia dla młodzieży i rolników dotyczące szczepienia drzewek i zakładania tradycyjnego sadu. Po trzecie, po zakończeniu działań projektowych ekspozycja stanowić będzie pomoc dydaktyczną dla programu zajęć prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej. Więcej informacji na temat szkoleń prosimy szukać w zakładce szkolenia.

  • Ścieżka dydaktyczna

Zinwentaryzowane aleje, rozpoznane zarówno pod względem potrzeb zadrzewieniowych, jak i występujących w nich odmian, będą następnie objęte programem ścieżki dydaktycznej. Uzupełnienie ścieżki stanowić będzie ulotka – mały przewodnik „Na jabłoniowym szlaku”, w którym odwiedzający ścieżkę znajdzie plan sytuacyjny i cenne informacje o alejach. Ścieżka dydaktyczna opatrzona będzie tablicą informacyjną przy wyjeździe z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i posłuży do edukacji społeczności lokalnej i osób wizytujących. Wszyscy odwiedzający Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie będą mieli możliwość dowiedzieć się o swoistym bogactwie przyrodniczym i krajobrazowym starych alei owocowych. Nasadzenia przydrożne tego typu są charakterystycznym elementem miejscowego krajobrazu i stanowią o jego niepowtarzalnym pięknie, ale niestety proces ich degradacji postępuje bardzo szybko.

  • Publikacje

 Oprócz niniejszej strony z informacjami na temat projektu „Jabłoniowy szlak…” będziecie się Państwo mogli zapoznać z lektury ulotki, którą już wkrótce można będzie uzyskać w siedzibach partnerów projektu. Uzupełnieniem planowanych szkoleń dla rolników i młodzieży będzie wydanie małego kompendium wiedzy w formie broszury na temat roli w krajobrazie rolniczym zadrzewień śródpolnych, alei i tradycyjnych sadów. Publikacja ta będzie dodatkowo wzbogacona o praktyczne informacje na temat doboru gatunków, oraz informacje pomocne w sadzeniu i pielęgnacji zadrzewień.

  • Majówki i wycieczki

W maju i czerwcu 2010 roku odbędą się  „Majówki dendrologiczne” i spotkania „Na jabłoniowym szlaku”.

Wszystkie spotkania mają charakter nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt
Stowarzyszenie "Walor"
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 1
Chalin
64-410Sieraków tel. 724 778 307

koordynator projektu: Maria Szyszkiewicz-Golis
[email protected]

Źródło: www.jabloniowy-szlak.pl

 

Konferencja inaugurująca projekt „Jabłoniowy szlak”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię