Zajęcia pozwolą zaznajomić dziecko ze zmianami, jakim podlega las zimą. Dzieci dowiedzą się np. jak ważne jest dokarmianie zwierzyny leśnej.

Cele szczegółowe – uczeń:
– zna warunki panujące zimą w lesie
– potrafi wyjaśnić pojęcie sen zimowy i go rozumie
– wymienić zwierzęta zapadające w sen zimowy
– wie, co się dzieje z roślinami w zimie
– rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie zimy
– interesuje się środowiskiem przyrodniczym
– zgodnie współpracuje w zespole

Autorka: mgr Teresa Zielonka

Fot. www.freeimages.com/Alfi007

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię