Młodzieżowy Dom Kultury ?Dom Harcerza? ul. Lotnicza 1 w Krakowie, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym ?Jesienne duszki i leśne skrzaty?. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy, której tematem przewodnim będą jesienne duszki i leśne skrzaty. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (kolaż, wydzieranka, praca przestrzenna etc.), jednak warunkiem koniecznym jest wykorzystanie „darów jesieni” oraz innych skarbów przyrodniczych. Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę technikę wykonania pracy, oryginalność kompozycji, zgodność tematyczną oraz pomysłowość autora.

Prace wraz z wypełnioną metryczką należy wysłać pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego, ul. Lotnicza 1, 31-462 Kraków lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-19.00). Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej http://www.mdk-lotnicza.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 411 91 80/ 12 411 91 89, bądź mailowo: [email protected].

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, jednak warunkiem koniecznym jest wykorzystanie ?darów jesieni? oraz innych skarbów przyrodniczych. / Fot. Bill Davenport, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię