Ze względu na liczne prośby osób zainteresowanych konkursem fotograficznym ?Klik klak – z aparatem przez Park – Człowiek i przyroda” zmieniony został termin nadsyłania zdjęć. Fotografie można przysyłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Poleskiego PN do 8 sierpnia 2011r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników na stronie PPN: www.poleskipn.pl nastąpi 9 sierpnia. Dodatkowa nagroda dla laureatów i osób wyróżnionych – trzydniowy wyjazd do Świętokrzyskiego Parku Narodowego planowana jest na 17, 18, 19 sierpnia 2011 r. (termin wyjazdu ze względów organizacyjnych może ulec zmianie).

Informacje o konkursie będą zamieszczane i na bieżąco aktualizowane na ww. stronie internetowej PPN.
 
Regulamin konkursu fotograficznego "Klik – klak – z aparatem przez Park – Człowiek i przyroda"

V edycja konkursu fotograficznego dla młodzieży szkolnej i studentów

1. Organizatorem konkursu jest Poleski Park Narodowy.
2. Konkurs ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studenci. Konkurs jest przewidziany dla trzech przedziałów wiekowych:
– dla dzieci szkół podstawowych
– dla młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
– dla studentów.
4. Tematyka: Zdjęcie o tematyce przyrodniczej wykonane na terenie Poleskiego Parku Narodowego, związane z hasłem tegorocznej edycji „Człowiek i przyroda”.
5. Ilość zdjęć: Jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedno zdjęcie.
6. Zdjęcie należy przesłać w wersji elektronicznej, zapisane w jak największej rozdzielczości (co najmniej 2MB), na nośniku cyfrowym (płyta CD lub DVD).
7. Termin nadsyłania zdjęć: Zdjęcia należy nadsyłać od 15 lutego do 8 sierpnia 2011 r.
8. Do nadsyłanych zdjęć prosimy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, adres zamieszkania, adres internetowy, numer telefonu, nazwę szkoły lub uczelni, klasę lub rok studiów oraz podpisane oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na publikowanie prac nadesłanych na konkurs fotograficzny „Klik klak – z aparatem przez Park – Człowiek i przyroda" w mediach (Internet, prasa, wydawnictwa PPN) oraz prezentowanie na wystawie pokonkursowej".
W załączniku zamieszczamy wzór karty zgłoszeniowej.
9. Zdjęcia należy nadsyłać w solidnie zapakowanej kopercie, tak aby się nie zniszczyły, na adres:
Poleski Park Narodowy
ul. Lubelska 3a
22-234 Urszulin
Z dopiskiem na kopercie „Konkurs fotograficzny".
10. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się zdjęć, które były publikowane i nagradzane w innych konkursach, nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie, zostaną nadesłane po określonym terminie.
11. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nastąpi 9 sierpnia 2011 r.
12. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy w Ośrodku Dydaktyczno – Administracyjnym w Urszulinie. Wyniki na stronie internetowej PPN www.poleskipn.pl zostaną podane 11 lipca 2011 r.
13. Nagrody rzeczowe za trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej oraz dwa wyróżnienia zostaną wręczone osobiście (w szczególnych przypadkach rozesłane pocztą).
14. Dodatkowa nagroda dla laureatów i osób wyróżnionych (w sumie 15 osób) trzydniowy wyjazd do Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest planowany na sierpień 2011 r.
15. Informacje o konkursie będą zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych PPN www.poleskipn.pl Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian, gdyż nie będą one przekazywane za pomocą poczty tradycyjnej.

Zdjęcie o tematyce przyrodniczej powinno być związane z hasłem tegorocznej edycji „Człowiek i przyroda”. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię