W weekend 12-13 września w Urszulinie – siedzibie Poleskiego Parku Narodowego – odbędą się warsztaty pt. „Komunikacja społeczna w ochronie przyrody”, skierowane do nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej, pracowników Parków Narodowych, Krajobrazowych oraz Lasów Państwowych i innych organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.

Komunikacja społeczna jest to proces przepływu szeroko rozumianej informacji, jak również negocjacji między ludźmi i grupami społecznymi. Jest ona ważnym narzędziem w funkcjonowaniu społeczeństwa w rożnych jego aspektach. Dotyczy to także zagadnień związanych z edukacją ekologiczną z zakresu ochrony przyrody, bowiem skuteczność tych działań zależy od umiejętności komunikowania się między ludźmi. Zdolności tej można się nauczyć. Dlatego też program warsztatów będzie obejmował zajęcia z zakresu technik negocjacyjnych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz metod public relations i ich efektywności.
Spotkanie pozwoli także na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
 

Warsztaty skierowane są do:
– nauczycieli,
– animatorów edukacji ekologicznej,
– pracowników Parków Narodowych, Krajobrazowych oraz Lasów Państwowych,
– innych organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną i ochroną przyrody

Koszty uczestnictwa w warsztatach:
Poleski Park Narodowy zapewni możliwość zakwaterowania i wyżywienia na koszt uczestników. Opłata konferencyjna wynikać będzie jedynie z tych kosztów (szczegóły w załączonym formularzu). Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach nie przekroczy, zatem 195 zł (2 noclegi + pełne wyżywienie od 11.09 do 13.09). Osoby przedstawiające referaty są zwolnione z powyższych opłat.
 

Ważne terminy:
Zgłoszenia uczestnictwa (formularze) można nadsyłać do 3 września br.
Również do 3 września należy wpłacić zadeklarowaną (nocleg, wyżywienie) opłatę, na konto podane w formularzu.

Program

11 września 2009
15.00 – 20.00. Przyjazd uczestników warsztatów do Ośrodka Dydaktyczno – Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego. Zakwaterowanie uczestników warsztatów. Przekazanie materiałów, rozkładu zajęć i planu warsztatów.
18.00 – 20.00. Kolacja.


12 września 2009

8.20 – 9.45 Śniadanie.
10.00 – 10.15. Przywitanie uczestników warsztatów, informacje organizacyjne.
10.15 – 11.00. Sesja referatowa – Komunikacja interpersonalna:
– wymiar niewerbalny,
– wymiar werbalny,
– komunikacja miękka – sposób na pozyskanie rozmówcy do współpracy,
– aktywne słuchanie rozmówcy.
12.00 – 12.15. Przerwa
12.15. – 13.45.Ćwiczenia i scenki dotyczące zachowań komunikacyjnych:
– konflikt interpersonalny,
– strategie reakcji na groźbę,
– radzenie sobie z odmową,
– strategia reakcji na manipulację.
13.45. – 15.00. Przerwa obiadowa.
15.00 – 16.30. Sesja referatowa – Rozwiązywanie trudnych sytuacji w kontaktach zawodowych – zasady i techniki.
16.30. – 16.45. Przerwa
16.45. – 18.15 Ćwiczenie umiejętności związanych z zagadnieniem sytuacji kryzysowych w życiu zawodowym; generowanie sposobów, zaadoptowania zdobytej wiedzy w miejscu pracy.
18.15. Kolacja


13 września 2009

8.00. – 9.00. Śniadanie.
9.00. – 9.45. Sesja referatowa – Profesjonalna komunikacja społeczna. Standardy obsługi.
9.45. – 11.15 Ćwiczenie umiejętności związanych z:
– Wypracowaniem podstawowych elementów obsługi osób będących w kręgu wpływu organizacji.
– Przygotowaniem pracowników do świadczenia usług na wysokim poziomie.
– Kształtowaniem pozytywnego wizerunku firmy poprzez przyjazną komunikację.
11.15. – 11.30 Przerwa.
11.30. – 13.45. Wyszczególnienie głównych obszarów kontaktu z lokalną społecznością. Tworzenie standardów dla poszczególnych obszarów kontaktu z lokalną społecznością
13.45. – 15.15. Przerwa obiadowa
15.15. – 16.00 Podsumowanie warsztatów.

Źródło: www.poleskipn.pl
 
 

Program warsztatów będzie obejmował m.in. zajęcia z zakresu technik negocjacyjnych. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię