Minister Środowiska zaprasza pozarządowe organizacje ekologiczne do włączenia się w działania informacyjno-promocyjne dot. zbliżającej się prezydencji i ogłasza otwarty konkurs ofert pn. Środowiskowe priorytety polskiej prezydencji.

Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa nt. środowiskowych priorytetów polskiej prezydencji tj.

  1. Racjonalne wykorzystywanie zasobów.
  2. Zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych zmian.
  3. Ochrona różnorodności biologicznej.

Działania projektowe powinny mieć charakter kampanii informacyjno-edukacyjnych skierowanych bezpośrednio do społeczności lokalnych oraz wybranych grup społecznych i zawodowych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub ogólnopolskim.

Na oferty Ministerstwo czeka do 16 maja 2011 r. Na realizację zadania przeznaczono 100 000 zł.

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno-promocyjnej Ministerstwa Środowiska prowadzonej w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Szczegóły

Konkurs jest elementem kampanii Ministerstwa Środowiska w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię